Nieuws

Monitor IBP: primair onderwijs maakt vooruitgang op het gebied van privacy

82 procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs is goed op weg of (bijna) klaar met de implementatie van beleid omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP). Dit blijkt uit de Monitor IBP 2020 van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. In vergelijking met de resultaten van de vorige monitor zien we dat op alle onderdelen vooruitgang is geboekt. Er zijn nog wel wat aandachtspunten. 

In totaal hebben er 3070 schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren, stafmedewerkers en leraren deelgenomen aan de Monitor IBP. Ongeveer de helft hiervan is werkzaam in het basisonderwijs. Circa vier procent is werkzaam in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Wat gaat er onder meer goed in het primair onderwijs? 

Vrijwel alle scholen hebben procedures opgesteld voor het gebruik van beeldmateriaal. Ook zijn er goede stappen gezet in het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Zo heeft 83 procent van de schoolbesturen een FG aangesteld. Een stijging van 19 procent in vergelijking met de vorige monitor IBP. Ook geeft 85 procent aan goed op weg of (bijna) klaar te zijn met het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Bijna alle schoolbesturen geven aan procedures te hebben voor het uitgeven van toegangsaccounts. Scholen zijn goed op weg met procedures voor het toekennen van toegangs- en beheerdersrechten. 

Investeer in bewustwording

Er moet meer aandacht komen voor bewustwording binnen de school. Zo geeft bijna 40 procent van de leraren aan nog onvoldoende bewust gemaakt te worden van IBP. Het bieden van periodieke trainingen kan hierbij helpen. Om scholen hierbij te ondersteunen kunnen zij de IBP-tools gebruiken. Zo zijn er animaties en bijbehorende nieuwsbrieven beschikbaar over thema’s als de werkplek, sociale media, werken in de cloud of het gebruik van beeldmateriaal.

De monitor laat ook zien dat privacy van leerlingen en medewerkers meer aandacht krijgt dan informatiebeveiliging. Het nemen van (technische) maatregelen is noodzakelijk om risico’s rondom het gebruik van data te beperken. Denk aan het opstellen van procedures voor datalekken en het uitvoeren van Data Protection Impact Assesments (DPIA’s). DPIA’s zijn vaak arbeidsintensief en kostbaar, de PO-Raad adviseert dan ook om dit samen met andere schoolbesturen op te pakken. Door opgedane kennis te delen, kunnen ook andere scholen hiervan profiteren. SIVON en Kennisnet kunnen schoolbesturen hierbij ondersteunen.  

SIVON
SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. SIVON ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met schoolbesturen een stabiele ict-infrastructuur en organiseert vraagbundeling, samenwerking en kennisuitwisseling voor de aangesloten schoolbesturen.   

Speerpunten IBP

SIVON, Kennisnet, de VO-raad en PO-Raad werken samen om scholen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het veilig en verantwoord omgaan met gegevens van leerlingen en medewerkers. Samen hebben zij een aantal speerpunten geformuleerd. We roepen IBP-verantwoordelijken en FG’s die bij willen dragen aan deze activiteiten en op de hoogte willen blijven op om zich aan te melden via ibp@kennisnet.nl. Lees meer over deze speerpunten op de website van SIVON

Monitor IBP

Benieuwd naar alle resultaten? Download de Monitor IBP 2020.
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten