Nieuws

Nu ook handreiking functionaris gegevensbescherming (FG) voor samenwerkingsverbanden

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht: een Europese wet die ook voor Nederland geldt. Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties intern hun privacybeleid moeten organiseren. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacytoezichthouder: de functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Vanaf 25 mei 2018 is het volgens de AVG in een aantal gevallen verplicht een FG te hebben. Deze verplichting geldt ook voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In deze handreiking wordt uitgelegd waarom het aanwijzen van een FG voor het samenwerkingsverband verplicht is, hoe een FG geregeld kan worden, wat diens taken en bevoegdheden zijn en hoe te handelen als er op 25 mei 2018 (nog) geen FG aangewezen is.

Download de Handreiking functionaris gegevensbescherming voor swv via de website van het Steunpunt passend onderwijs.

Vragen over privacy

Heeft u vragen over privacy en passend onderwijs? Gebruik dan de tool ‘Passend onderwijs en privacy’ voor een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Handreiking voor scholen

Bekijk ook de handreiking die PO-Raad samen met de VO-raad en Kennisnet heeft ontwikkeld voor scholen over het aanstellen van de functionaris gegevensbescherming (FG).

Kom naar een IBP-bijeenkomst

De PO-Raad, VO-raad en Kennisnet organiseren voor en mét scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs provinciale bijeenkomsten over Informatiebeveiliging en privacy (IBP). Deze worden gehouden in de maanden maart tot en met mei. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten