Nieuws

PO-Raad en Edutopics werken samen aan nieuwe bewerkersovereenkomst

De PO-Raad gaat samen met Edutopics werken aan een nieuwe bewerkersovereenkomst voor het gebruik van leerlingvolgsysteem ParnasSys, gebaseerd op de Model Bewerkersovereenkomst van het privacy convenant. Dit naar aanleiding van vragen van schoolbesturen over welke bewerkersoverenkomst zij het beste kunnen ondertekenen. Schoolbesturen die de bestaande overeenkomst al hebben ondertekend, worden in staat gesteld om op de nieuwe versie over te gaan.

Model Bewerkersovereenkomst

Enige tijd geleden hebben de PO-Raad, de VO-raad en verschillende leveranciers van digitale onderwijsmiddelen en informatiesystemen het Convenant Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen afgesloten, met als onderdeel een Model Bewerkersovereenkomst. Dit Convenant is gericht op de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen in het kader van digitale leermiddelen en toetsen.

Parallel aan de totstandkoming van dit Convenant heeft Edutopics B.V., het bedrijf dat leerlingvolgsysteem ParnasSys exploiteert, een eigen bewerkersovereenkomst opgesteld en verspreid naar schoolbesturen. Dit heeft bij de schoolbesturen de vraag doen rijzen welke bewerkersovereenkomst zij het beste kunnen ondertekenen. Reden voor de PO-Raad en Edutopics om te besluiten om samen te werken aan een nieuwe bewerkersovereenkomst voor ParnasSys, gebaseerd op de Model Bewerkersovereenkomst.

Nieuwe versie bewerkersovereenkomst

Zodra de nieuwe versie van de bewerkersovereenkomst voor ParnasSys gereed is, zal Edutopis het resultaat toezenden en de schoolbesturen verzoeken de overeenkomst te ondertekenen. Mochten schoolbesturen al de bestaande bewerkersovereenkomst voor ParnasSys ondertekend hebben, dan staat het hen vrij de nieuwe versie te ondertekenen, die dan in de plaats zal treden van de bestaande overeenkomst.

Lees hier de toelichtende brief die de PO-Raad en Edutopics naar schoolbesturen hebben verstuurd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten