Nieuws

PO-Raad en VO-raad lanceren handreiking ‘privacy en registratie corona’

Update bericht* - Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Onwerkbaar, vindt de PO-Raad. Daarom zijn wij in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW. Om scholen te ondersteunen hebben de PO-Raad en VO-raad een handreiking ontwikkeld.   

Update 19 april 2021: inmiddels is er een vraag en antwoord ‘Privacy en registratie corona’ op lesopafstand.nl geplaatst. Hiermee komt de in dit artikel genoemde handreiking te vervallen. Aangezien de rest van dit artikel inmiddels achterhaald is, is de inhoud verwijderd.