Nieuws

PO-Raad roept schoolbesturen op om verwerkersovereenkomsten met leveranciers te sluiten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens door organisaties en scholen. Digitale leermiddelen, leerlingvolgsystemen en leerlingadministratiesystemen bevatten informatie over leerlingen. Scholen en leveranciers moeten nieuwe afspraken maken over de omgang en verwerking van leerlinggegevens. Om deze reden zijn er nieuwe verwerkersovereenkomsten beschikbaar die voldoen aan de eisen van de AVG. Schoolbesturen worden opgeroepen om vanaf 1 mei deze verwerkersovereenkomsten te sluiten met hun leveranciers.

Privacy goed regelen

De PO-Raad hecht veel waarde aan de privacy van leerlingen. Zij is een van de initatiefnemers van het afgelopen maand gelanceerde privacyconvenant 3.0. Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst) maakt het scholen en hun besturen makkelijker om afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd. Denk hierbij aan verantwoordelijkheden, beveiliging van gegevens en wat te doen als er onverhoopt iets mis mocht gaan zoals datalekken.
 

Schoolbesturen aan zet

De convenantspartijen hebben afspraken gemaakt over de vervanging van de bewerkersovereenkomsten. De afgelopen maanden hebben de leveranciers van leermiddelen ervoor gezorgd dat de verwerkersovereenkomsten per 1 mei beschikbaar zijn. Dit betekent dat schoolbesturen nu aan zet zijn om de overeenkomsten met hun leveranciers gaan sluiten.

Keten iD

Een andere maatregel die de privacy van leerlingen beter gaat beschermen is het keten iD. Ook verbetert de continuïteit wanneer een leerling van school wisselt. Per 1 augustus 2018 kan het keten iD gebruikt worden voor digitale leermiddelen die via Basispoort toegang krijgen. Het keten iD is een uniek nummer dat uit 128 tekens bestaat. Aangezien het keten iD geen persoonsgegevens bevat, wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.  

Meld u aan bij de nummervoorziening

De PO-Raad onderschrijft het belang van privacy voor leerlingen en roept scholen op om gebruik te gaan maken van het Keten iD. Voordat schoolbesturen gebruik kunnen maken van het keten iD is het van belang dat zij een verwerkersovereenkomst sluiten met de nummervoorziening. De nummervoorziening is belegd bij Kennisnet. Als u dit niet doet zal uw leerlingadministratiesysteem geen keten iD kunnen ophalen. Aan het gebruik van de nummervoorziening zijn geen kosten verbonden. Nadat u een verwerkersovereenkomst met Kennisnet gesloten heeft zal het keten iD via uw leerlingenadministratiesysteem worden opgehaald. Vanaf dan kunt u het keten iD in gebruik nemen bij het uitwisselen van gegevens met andere digitale leermiddelen in de keten. De verwerkersovereenkomsten met de betrokken leveranciers zijn hierop aangepast zodat zij voldoen aan de AVG. De volgende leveranciers van leerlingenadministratiesystemen zijn in staat om het keten iD te verwerken: ESIS, ParnasSys, Dotcomschool en Unilogic.

Aanmelden voor de nummervoorziening kunt u via deze link
Meer informatie over het keten iD zie ook onze eerdere berichtgeving en www.ECK-iD.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten