Nieuws

Privacytoets op Zoom: alleen lage privacyrisiso’s

Uit de meeste recente privacytoets op ZOOM blijkt dat Zoom veilig gebruikt kan worden. Als scholen een aantal instellingen wijzigen in Zoom, worden de eerder -in 2021- geconstateerde hoge privacyrisico's voldoende beperkt. Dat betekent dat Zoom kan worden gebruikt zonder dat (nog) een risico bestaat voor het gebruik en opslag van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. 

SURF heeft eerder een privacytoets uitgevoerd in 2021 op Zoom. Over de uitkomsten daarvan is onderhandeld met Zoom en zijn afspraken gemaakt over verbeteringen. Met deze verbeteringen worden de eerdere geconstateerde hoge risico’s beperkt. 

In dit artikel legt SIVON uit wat deze DPIA betekent voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs en welke instellingen scholen zelf moeten wijzigen. 

Onderwijs op afstand