Nieuws

Privacyvragen die elke schoolbestuurder met ouders moet bespreken

Om goed onderwijs te geven, verwerkt een school leerlinggegevens en wisselt deze uit met andere partijen. Op grond van privacywetgeving zijn scholen verplicht dat zorgvuldig te doen. Bij privacyvraagstukken moet de school (het bevoegd gezag) de medezeggenschapsraad (MR) of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) betrekken.

Hoe school en de MR dit kunnen vormgeven en welke vragen zij samen kunnen bespreken, is te lezen op de website van Kennisnet, partner van de PO-Raad bij Slimmer leren met ICT.