Nieuws

Scholen niet wettelijk verplicht om gegevens aan jeugdgezondheidszorg te verstrekken

Een aantal jeugdgezondheidsorganisaties (JGZ) hebben scholen een brief gestuurd in het kader van de planning van gezondheidsonderzoeken op school. In veel gevallen is dit de GGD maar in sommige gemeenten kunnen ook andere JGZ-organisaties opereren. In de brief geven zij aan dat scholen wettelijk verplicht zijn om gegevens van leerlingen te verstrekken. Dit is niet juist. Volgens de wet moeten de JGZ de gegevens uit het Basisregister Onderwijs (BRON) gebruiken.

Waarom ontvangen scholen dan toch een brief?

De GGD en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) geven aan dat er een aantal knelpunten zijn. Zo is de verwerking van groepsovergangen door scholen in BRON te laat voor GGD/JGZ om vroeg in het nieuwe schooljaar afspraken te kunnen plannen. Ook is het soms niet duidelijk waar de groepen zijn gehuisvest (dislocaties). DUO heeft voor scholen waar dit speelt een handreiking gemaakt. Deze is hier te vinden onder het kopje ‘Groep’.  

PGN verstrekken is in strijd met de wet

Ondanks dat er geen wettelijke verplichting is mogen scholen op grond van het algemeen belang van jeugdgezondheidszorg een aantal persoonsgegevens aan de JGZ verstrekken. Dit gaat uitsluitend om: naam en geboortedatum leerling, het registratienummer (BRIN6) van de instelling waar de leerling is ingeschreven, het soort onderwijs, de datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype, en de groep (klas). Hierbij zijn er twee belangrijke aandachtspunten:

  1. Verstrek de hierboven genoemde persoonsgegevens op een veilige manier;
  2. Verstrek in geen geval het persoonsgebonden nummer (PGN). Dit is in strijd met de wet. 

De PO-Raad gaat nader in gesprek met de GGD/GHOR om de administratieve lasten voor scholen zoveel mogelijk te beperken. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Helpdesk.