Nieuws

Volgende stap gezet in bescherming privacy leerlingen

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel die regelt dat scholen geen gegevens van leerlingen meer hoeven uit te wisselen met uitgeverijen als ze digitale leermiddelen gebruiken. In plaats daarvan komt er voor iedere leerling een pseudoniem. Daarmee kunnen scholen nog beter de privacy van hun leerlingen beschermen.

Pseudoniemen zijn versleutelde, persoonsgebonden nummers van leerlingen. Dankzij deze pseudoniemen kunnen scholen het broodnodige inzicht houden in de vorderingen van hun leerlingen die werken met digitale leermiddelen, terwijl ze geen of slechts beperkte gegevens hoeven uit te wisselen met uitgeverijen en leveranciers.

Het wetsvoorstel, dat door de PO-Raad en ook educatieve uitgevers en distributeurs wordt ondersteund, is een volgende stap in het borgen van de privacy van leerlingen. Het beschermen van deze privacy wordt steeds belangrijker nu scholen met steeds meer digitale systemen en leermiddelen werken. Dat maakt het tegelijkertijd ook steeds complexer om dit goed te regelen. Hoewel de meeste scholen hier ook zorgvuldig mee omgaan is iedere leerling waarbij dit niet goed gaat, er een te veel. 

Andere stappen en acties

De PO-Raad vindt het uitermate belangrijk dat de privacy van leerlingen goed wordt beschermd. Daarom helpt ze scholen en hun besturen privacy beter te regelen. In 2016 sloten PO-Raad en VO-raad met uitgeverijen en leveranciers een nieuw privacyonvenant met een bijbehorend modelbewerkersovereenkomst. Daarmee kunnen scholen goede afspraken maken over privacy met uitgeverijen en leveranciers.

De PO-Raad werkt daarnaast nauw samen met Kennisnet om scholen en besturen goed te informeren over dit thema. Zo hebben zij de afgelopen jaren diverse workshops gegeven, zijn er Kennisclips gemaakt en is er een quickscan ontwikkeld voor scholen om snel inzicht te krijgen in hoe privacybewust zij zijn.

Aan de slag met privacy? Kijk hier voor meer informatie en praktische hulpmiddelen.

Onderwijs en uitgeverijen trekken samen op

De PO-Raad spreekt regelmatig in het platform Edu-K met educatieve uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers over veilig gebruik van digitaal leermateriaal. Vooruitlopend op een goede implementatie van het pseudoniem (ofwel: de nummervoorziening) en goedkeuring van het wetsvoorstel hebben zij afspraken gemaakt over hoe leveranciers hun systemen geschikt maken voor het werken met pseudoniemen.

Het wetsvoorstel is nu naar de Raad van State gestuurd. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen. Naar verwachting kan de wet in 2018 ingaan en kunnen scholen dan ook met pseudoniemen werken.

Veel van de activiteiten rondom privacy zijn mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Hierin werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken samen met de PO-Raad en VO-raad om in het onderwijs leren op maat met hulp van ICT beter mogelijk te maken.