Nieuws

Welke leerlinggegevens mogen mee naar nieuwe school? FAQ's privacy & passend onderwijs

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veelgestelde vragen. De tool is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP, Ouders & Onderwijs en NVO.