Nieuws

Wijzigingen in Overstap Service Onderwijs (OSO) 

De Overstap Service Onderwijs (OSO) helpt scholen om op een veilige en betrouwbare manier gegevens en dossiers over te dragen tussen scholen. Sinds kort is Kennisnet officieel de aanbieder van OSO. Wat betekent dit in de praktijk? Lees meer in dit bericht. 

Sinds 2015 en tot recentelijk waren de PO-Raad en VO-raad formeel de aanbieder van OSO. Kennisnet was de beheerder, zij zorgen dat OSO werkt en gebruikt kan worden. OSO bevat persoonsgegevens. Dit maakt de sectorraden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerker. Aangezien Kennisnet door de sectorraden is ingeschakeld om OSO uit te voeren en te beheren, is Kennisnet een sub-verwerker.  

In de praktijk zorgt dit ervoor dat de sectorraden een dubbele rol hebben, namelijk die van verwerker en belangenbehartiger. Daarom is Kennisnet sinds kort, niet alleen de beheerder maar ook de aanbieder. Hiermee wordt Kennisnet volgens de AVG de verwerker van persoonsgegevens binnen OSO. De sectorraden vallen hier dan tussen uit. 

Voor gebruikers verandert er niets

Kennisnet is en blijft het aanspreekpunt voor scholen. Ook de instellingen in OSO of in het leerlingadministratiesysteem (LAS) hoeven niet aangepast te worden. De bestaande overeenkomsten zijn overgedragen aan Kennisnet. Hiermee neemt zij alle rechten en verplichtingen van de PO-Raad en VO-raad over. Dit betekent dat in de bestaande overeenkomsten overal waar ‘PO-Raad en VO-raad’ staat, ‘Kennisnet’ gelezen kan worden. 

Sectorraden blijven eigenaar 

De PO-Raad en VO-raad blijven eigenaar van de software en hebben Kennisnet exclusief gebruikersrecht gegeven om deze software te gebruiken. Ook blijven de sectorraden deelnemen in de verschillende overleggen en werkgroepen en zijn zij betrokken bij de doorontwikkeling. In de gesprekken met Kennisnet blijven de sectorraden de belangen van hun leden behartigen. 

Vragen?

Leden van de PO-Raad kunnen bij vragen terecht bij de Juridische Helpdesk. Schoolbesturen die het niet eens zijn met deze overdracht, kunnen de overeenkomst beëindigen. Dit kan via de helpdesk van OSO. Voor meer informatie over OSO, ga naar de website.