Nieuws

Les op afstand aan groep 1 en 2, focus en inrichting

Afgelopen week publiceerde de PO-Raad de kaart ‘les op afstand, focus en inrichting’.   Deze kaart biedt scholen een handvat om aan de hand van de eigen onderwijsmethoden leerdoelen te prioriteren om het onderwijs op afstand voor lezen, taal en rekenen voor groep 3 t/m 8 vorm te geven. Nu is er ook een tweede kaart beschikbaar. Deze richt zich op les op afstand aan groep 1 en 2.

Het onderwijs aan jonge kinderen vraagt andere accenten dan het onderwijs in de hogere groepen. Deze kaart biedt door middel van ondersteunende vragen voor leerkrachten en directeuren handvatten om het afstandsonderwijs voor kleuters vorm te geven. Uiteindelijk bepalen de scholen zelf wat haalbaar is en op welke manier zij dit vormgeven binnen de eigen schoolcontext.

SLO zal voor scholen suggesties aanreiken voor de belangrijkste doelen op de leerlijnen.

De kaart voor les op afstand aan groep 1 en 2 is te vinden op lesopafstand.nl. Hier vind je ook de eerste kaart voor les op afstand.

Heb je naar aanleiding van deze kaart nog specifieke vragen en wil je hierover verder spreken met een expert? Stel dan je vraag via het loket van lesopafstand.nl. Een medewerker van de PO-Raad neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.