Nieuws

Les op afstand, focus en inrichting

In Nederland werken schoolteams op dit moment hard aan het bieden van onderwijs op afstand. Dat levert al veel mooie initiatieven op. De afgelopen tijd was de aandacht op veel scholen vooral gericht op het oefenen van de lesstof. Nu scholen langer dicht blijven, komt ook de vraag welke doelen en nieuwe leerstof in de komende tijd nog kunnen worden aangeboden. Veel scholen zijn daar al volop mee bezig. Maar er zijn ook scholen die gaandeweg het proces nog ondersteuning zoeken. Voor welke vragen je als school komt te staan als je gaat prioriteren, en dus ook comprimeren, is er een kaart ontwikkeld.

Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van goed onderwijs op afstand, is het welbevinden van leerlingen. De ondersteuning van kwetsbare leerlingen, instabiele thuissituaties, of geen beschikbaarheid van devices of internet zijn momenteel grote zorgpunten van scholen. De ontwikkelde kaart gaat hier niet aan voorbij, maar is wel gericht op de fase van focus op inhoud en inrichting. Daarmee biedt de kaart een handvat om het onderwijs op afstand voor lezen, taal en rekenen de komende periode vorm te geven.

De insteek van deze kaart is dat teams aan de hand van hun eigen onderwijsmethoden, leerdoelen prioriteren en daarbij lesaanbod kiezen voor hun leerlingen. Uiteindelijk bepalen de scholen zelf wat haalbaar is en op welke manier zij dit vormgeven binnen de eigen schoolcontext.

SLO zal voor scholen suggesties aanreiken voor de belangrijkste doelen op de leerlijnen. De uitgeverijen gaan methode-specifieke handvatten realiseren.

Verdere ondersteuning PO-Raad

De PO-Raad ontwikkelt handvatten op basis van vragen vanuit scholen en schoolbesturen. Schoolbesturen hebben aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het vormgeven van het onderwijs op afstand, maar veel schoolbesturen hebben ook hun dilemma’s en oplossingen gedeeld.

Op dit moment werkt de PO-Raad ook aan een volgende kaart voor onderwijs op afstand voor kinderen uit groep 1 en 2. Deze volgt volgende week via de website en andere berichtgeving van de PO-Raad. Daarnaast zijn er verschillende video’s beschikbaar die de PO-Raad ontwikkelde in samenwerking met het Lerarencollectief en researchED, om scholen te ondersteunen bij het zo effectief en efficiënt inzetten van onderwijs op afstand.

Heb je naar aanleiding van deze kaart nog specifieke vragen en wil je hierover verder spreken met een expert? Stel dan je vraag via het loket van lesopafstand.nl. Een medewerker van de PO-Raad neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

De kaart voor les op afstand is te vinden op lesopafstand.nl. Hier vind je binnenkort ook de kaart voor onderwijs op afstand voor kinderen uit groep 1 en 2. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten