Nieuws

Les op afstand: leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Afgelopen weken publiceerde de PO-Raad de kaarten ‘les op afstand, focus en inrichting’ voor groep 1/2 en groep 3 t/m 8.  Deze kaarten bieden door middel van ondersteunende vragen handvatten om het afstandsonderwijs vorm te geven. Uiteindelijk bepalen de scholen zelf wat haalbaar is en op welke manier zij dit vormgeven binnen de eigen schoolcontext. Inmiddels is er ook een derde kaart beschikbaar. In deze kaart maken vijf scholen zichtbaar wat zij belangrijk vinden in het onderwijs op afstand en hoe ze omgaan met leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben.

In interviews geven deze vijf scholen antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe organiseren jullie het onderwijs op afstand voor kinderen die extra ondersteuning krijgen?
  • Tegen welke problemen lopen jullie hierbij aan en hoe hebben jullie deze opgelost?
  • Wat werkt goed? Welke tips kun je hierover aan andere scholen geven?
  • Hebben jullie al nagedacht over wat er moet gebeuren met de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben als de school straks weer open gaat?

Zodra duidelijk is of en wanneer de scholen weer opengaan, volgt er een kaart die door middel van ondersteunende vragen een handvat biedt voor de periode als kinderen weer naar school gaan.

De kaart voor les op afstand aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften is te vinden op lesopafstand.nl. Hier vind je ook de andere kaarten voor les op afstand.

Heb je naar aanleiding van deze kaart nog specifieke vragen en wil je hierover verder spreken met een expert? Stel dan je vraag via het loket van lesopafstand.nl. Een medewerker van de PO-Raad neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.