Nieuws

Monitor hybride onderwijs geeft unieke inkijk in ervaringen met onderwijs op afstand 

Tijdens de periode van onderwijs op afstand is de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders veranderd. Een goed samenspel tussen leraar, leerling en ouder, waarbij de school of het bestuur ondersteuning biedt is cruciaal voor zo goed mogelijk onderwijs op afstand. Dat is één van de conclusies uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs PO van Kennisnet en de PO-Raad. De rapportage geeft een unieke inkijk in hoe onderwijs op afstand is ingericht en ervaren en draagt bij aan het benutten van de geleerde lessen. 

Zowel leraren, leerlingen als ouders hebben tijdens de periode van onderwijs op afstand hun rol op een andere manier in moeten vullen. Leraren schakelden over naar het geven van digitaal onderwijs. Leerlingen stonden voor de opgave om afwisselend samen met hun leraar, ouder of zelfstandig aan het werk te gaan. En veel ouders waren niet eerder zo direct betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Dit nieuwe samenspel vroeg om goede ondersteuning van de school of het bestuur. De mate waarin deze ondersteuning werd gevoeld is van invloed op hoe leraren en ouders de opbrengsten het afstandsonderwijs ervaren. Dit blijkt uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs die vandaag is gepubliceerd. 

Lees meer over de conclusies uit de Monitor hybride onderwijs op de website van Kennisnet. Of download de volledige rapportage Monitor hybride onderwijs (april 2021).

Leren van ervaringen met onderwijs op afstand 

In de Monitor hybride onderwijs zijn de ervaringen en behoeftes van leraren, schoolleiders, ouders en leerlingen met onderwijs op afstand in kaart gebracht. De ervaringen met een andere rol voor leraren, leerlingen en ouders in het onderwijsproces is één van de leerpunten uit de scholensluiting. Uit de monitor blijkt bijvoorbeeld ook dat de ambities van leraren op het gebied van ICT zijn gegroeid tijdens de coronacrisis

De ervaringen en inzichten uit de rapportage over de monitor kunnen worden benut om ons onderwijs, ook straks na Corona, te verbeteren. Bijvoorbeeld door de vergrote betrokkenheid van ouders vast te houden. Of in te spelen op de ambities van leraren, schoolteams en besturen op het gebied van ICT door tijd en middelen beschikbaar te stellen voor professionalisering. Naast de landelijke rapportage heeft elke deelnemende school of bestuur een persoonlijke rapportage ontvangen die input geeft voor het gesprek over de geleerde lessen. 

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad over de monitor: ,,De Monitor hybride onderwijs biedt een unieke inkijk in hoe onderwijs op afstand is vormgegeven. Niemand wil terug naar volledig online lesgeven. Maar er zijn ook positieve ervaringen geweest. Kinderen die zich beter konden concentreren, ouders die een grotere betrokkenheid hebben ervaren, leraren die hun ICT-vaardigheden zagen groeien. Laten we deze ervaringen benutten voor het verbeteren van ons onderwijs van alle kinderen.”

Over de Monitor hybride onderwijs PO 

De Monitor hybride onderwijs is een initiatief van de PO-Raad en Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. Aan de Monitor hybride onderwijs namen 195 scholen in het primair onderwijs deel. 1188 Leraren, 206 schoolleiders, 4749 ouders en 3172 leerlingen deelden hun ervaringen met onderwijs op afstand in de periode maart-juni 2020. In november 2020 publiceerden we een eerste rapportage. In de huidige verdiepende rapportage zijn meer respondenten meegenomen en extra analyses toegevoegd. 

Downloads

PDF, 1.96 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten