Nieuws

Nieuwe handreiking helpt schoolleiders met verantwoorde keuzes rond AI

Kennisnet heeft de online ‘Handreiking AI voor scholen’ ontwikkeld. Deze ondersteunt schoolleiders en schoolbesturen bij het maken van bewuste en verantwoorde keuzes rondom de inzet van AI op school.

De handreiking bevat praktische stappen, tips en adviezen om te bepalen hoe je als school met AI wil omgaan. Daarnaast vind je er achtergrondinformatie en nadere uitleg over de technologie. De ‘Handreiking AI voor scholen’ is online beschikbaar en wordt regelmatig geactualiseerd.

Lees hier het hele artikel van Kennisnet.nl 

Themacommissie digitalisering

De themacommissie digitalisering van de PO-Raad en VO-raad onderstreept het belang van bewuste keuzes maken rondom AI in het onderwijs. Om hierbij te ondersteunen heeft de commissie gevraagd om te komen met concrete inhoudelijke richtlijnen voor scholen. Deze richtlijnen zijn nu gepubliceerd in de vorm van een handreiking door Kennisnet. Dit was een van de aanbevelingen uit het advies ‘Regie op AI’ van de themacommissie die begin juni 2024 is gepubliceerd.

Themacommissie digitalisering: AI vraagt om een sector brede aanpak | PO-Raad (poraad.nl)
Themacommissie digitalisering: AI vraagt om een sectorbrede aanpak - VO-raad

Vrouw in kantoor met AI

Meer weten?

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten