Nieuws

Op zoek naar initiatieven afstandsonderwijs voor thuiszitters

Maakt jouw school of schoolbestuur gebruik van afstandsonderwijs om les te geven aan thuiszitters? Sinds de uitbraak van corona, of misschien ook al daarvoor? Het ministerie van OCW is benieuwd welke eventuele knelpunten hierbij worden ervaren, met name op het gebied van wet- en regelgeving. Om dit te inventariseren, wordt hier onderzoek naar gedaan. door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Kohnstamm Instituut en hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman.

Meewerken aan het onderzoek?

Graag komen de onderzoekers in contact met organisaties die afstandsonderwijs aanbieden aan thuiszitters. Meer specifiek met initiatieven waarbij door een bevoegde leerkracht afstandsonderwijs wordt gegeven met als doel om thuiszitters weer terug naar fysiek onderwijs te krijgen. Aanmelden kan tot 24 september 2021 bij projectleider Emina van den Berg via e.vandenberg@seo.nl.