Nieuws

Oproep deelname Adviesgroep Regie op ICT PO/VO 2022-2023

Ben je als bestuurder geïnteresseerd in actuele en urgente digitale vraagstukken zoals digitale veiligheid, bewustwording en professionalisering op het gebied van ICT? En wil jij je samen met andere bestuurders in het funderend onderwijs bezighouden met deze thema’s? Meld je dan aan voor de Adviesgroep Regie op ICT.

De Adviesgroep Regie op ICT heeft zich vorig jaar gebogen over de vraag: Wat betekent het om als schoolbestuur je verantwoordelijkheid te nemen? Dit leidde tot een adviesrapport dat is gedeeld met de leden op de ALV in juni. Naar aanleiding van de besluiten op de ALV ligt er een nieuwe opdracht klaar om vervolgstappen te zetten. Denk aan de ontwikkeling van minimale standaarden voor informatiebeveiliging en het ontwikkelen van ondersteuning om daar als schoolbestuur mee aan de slag te gaan. De Adviesgroep Regie op ICT wordt ondersteund door de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en SIVON. Bevindingen en resultaten worden gedeeld op de website en via de ALV.

Interesse of aanmelden? Laat het ons weten en stuur een mail naar Janny Kappert (PO-Raad) of Noëlle Steeghs (VO-raad). 

De Adviesgroep start op dinsdag 13 september (13.30 tot 15.30 uur) en komt maandelijks online bij elkaar.

Eerdere berichtgeving over dit onderwerp staat hier.

computer hack

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten