Professionele inzet ICT

Alleen als digitale leermiddelen op doordachte wijze worden ingezet in de klas, dragen ze bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit vraagt van leraren, stafmedewerkers, schoolleiders en bestuurders dat ze de kansen en risico’s van ICT kennen en over de benodigde vaardigheden beschikken. Doorlopende professionalisering, op basis van onderzoek en data, draagt hieraan bij. 

    Computerles

    Wat doet de PO-Raad?

    • We delen tools voor het in kaart brengen van ontwikkelbehoeftes van onderwijsprofessionals, zodat schoolteams bewust en doordacht kunnen professionaliseren. 
    • We delen kennis en onderzoek, faciliteren netwerken en organiseren trainingen en webinars op het gebied van technologie en onderwijs.
    • We dragen eraan bij dat leraren de vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn om ICT doordacht in te zetten en maken hierover afspraken met bestuurders, schoolleiders, opleidingen, opleidingsscholen en OCW.