Professionele inzet ICT

Alleen als digitale leermiddelen op doordachte wijze worden ingezet in de klas, dragen ze bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit vraagt van leraren, stafmedewerkers, schoolleiders en bestuurders dat ze de kansen en risico’s van ICT kennen en over de benodigde vaardigheden beschikken. Doorlopende professionalisering, op basis van onderzoek en data, draagt hieraan bij. 

Computerles

Wat doet de PO-Raad?

  • We delen tools voor het in kaart brengen van ontwikkelbehoeftes van onderwijsprofessionals, zodat schoolteams bewust en doordacht kunnen professionaliseren. 
  • We delen kennis en onderzoek, faciliteren netwerken en organiseren trainingen en webinars op het gebied van technologie en onderwijs.
  • We dragen eraan bij dat leraren de vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn om ICT doordacht in te zetten en maken hierover afspraken met bestuurders, schoolleiders, opleidingen, opleidingsscholen en OCW. 

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel