Nieuws

Algemeen Dagblad: 'Scholen te nonchalant met privacy leerlingen'

Scholen moeten bewuster omgaan met de privacy van leerlingen, zo meldt het Algemeen Dagblad vandaag naar aanleiding van een enquête waar de PO-Raad in haar berichtgeving onlangs ook aandacht voor vroeg. Als scholen leerlinggegevens willen delen met een andere organisatie, hebben ze daarvoor toestemming van ouders nodig. Dit gebeurt in de praktijk echter niet altijd. 

De PO-Raad vindt het belangrijk dat privacy een grotere prioriteit wordt op school. ,,Ouders willen niet dat het onderzoeksrapport van hun kind op straat komt te liggen. Gebeurt dat wel, dan veroorzaakt een school een verstoorde relatie met de ouders.'' Met workshops, waarschuwingen in nieuwsbrieven en in gesprekken met besturen hameren de sectorraden op het belang van privacy, laat de PO-Raad weten aan de krant.

Convenant privacy voor digitale gegevens

Voor de omgang met digitale gegevens is er sinds vorig jaar een convenant privacy tussen de PO-Raad, VO-raad, uitgeverijen en leveranciers. Met de bijbehorende Model bewerkersovereenkomst kunnen scholen eenvoudig goede afspraken maken met leveranciers en uitgeverijen om de privacy van hun leerlingen te beschermen.