Nieuws

,,Als vijf leerlingen een online lesmethode gebruiken, kan de directeur geen mails versturen’’

Basisscholen willen innovatief zijn, zo ook op het gebied van ICT. ICT stelt leerlingen namelijk in staat om steeds beter, slimmer en gerichter te kunnen leren. Daarom zetten meer en meer scholen lesmateriaal in dat zich aanpast aan het niveau van de leerling. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat scholen over een snelle internetverbinding moeten beschikken. En dit is zeker niet altijd het geval. Uit onderzoek van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT bleek onlangs dat voor enkele honderden scholen in het primair onderwijs het gebrek aan internet nu al een probleem is en dat naar schatting 900 duizend leerlingen in de nabije toekomst geen modern onderwijs meer kunnen krijgen als de internetvoorzieningen op hun scholen niet verbeterd worden.

De PO-Raad sprak met Ton ten Klooster, bovenschools ICT-coördinator bij HSN-scholen Nijkerk, over het belang van een goede internetverbinding voor het onderwijs. Een van zijn scholen, basisschool De Appelgaard in Nijkerk, is gedwongen om te werken via een ADSL-verbinding.

Kunt u wat vertellen over de internetverbindingen op de scholen van Hervormde Scholen Nijkerk?

,,Basisschool De Appelgaard ligt in een buitengebied rondom Nijkerk. Er ligt daar geen glasvezel, waardoor we genoodzaakt zijn gebruik te maken van een ADSL-verbinding met erg lage snelheid. Anderzijds hebben we bijvoorbeeld basisschool De Hoeksteen waar gebruik gemaakt wordt van glasvezel. Internet en bijbehorend gebruik van ICT in de klas werkt daar schitterend.’’

Is een beperkte internetverbinding zoals bij De Appelgaard een veel voorkomend probleem in de buurt?

,,In Gelderland is het een ontzettend groot probleem. Ook de provincie en gemeenten geven aan de noodzaak hiervan in te zien. Het ligt in hun beleid om alle buitengebieden te voorzien van goed internet. Dit is echter een lange termijn traject, wat jaren kan duren. Dit terwijl het onderwijs echt op korte termijn sneller internet nodig heeft. En niet alleen het onderwijs. De lokale bevolking en boerenbedrijven snakken er ook naar.’’

In hoeverre belemmert dit de activiteiten en onderwijskwaliteit op de school en de ambitie om met bijvoorbeeld de methode Topondernemers eigentijds onderwijs te bieden?

,,Op De Appelgaard wordt het gebruik van ICT in de klas en daardoor modernisering van het onderwijs echt gehinderd door de beperkte internetverbinding. Men probeert meer en meer met iPads en web based materiaal te werken, maar wanneer vijf kinderen een online onderwijsprogramma gebruiken, loopt het vast. De directeur kan op dat moment niet eens een mail versturen.’’

,,Ook thuiswerken is hierdoor vrijwel ondoenlijk. Waar ik bij andere scholen moeiteloos vanuit huis op hun server kan werken, is dat voor De Appelgaard niet mogelijk.’’

Wat zou benodigde en gewenste bandbreedte voor scholen als De Appelgaard moeten zijn?

,,We zouden – net als bij De Hoeksteen – het liefst werken met glasvezel. Maar ook via de kabel zou een stap vooruit zijn. In Gelderland zie je vaak een glasvezelverbinding met een down- en uploadsnelheid van 50 MB per seconde. Soms zelfs 100 MB per seconde. Bij de Appelgaard is nu sprake van 3 of 4 MB per seconde. En dan gaat het alleen over downloaden. Uploaden is helemaal verschrikkelijk, terwijl dit juist nodig is bij online onderwijsprogramma’s. De nood is echt hoog. Ieder jaar zonder breedband internet is een verloren jaar qua ICT in het onderwijs.’’

Wat doen jullie eraan?

,,We hebben op verschillende manieren geprobeerd het traject te versnellen. Zo hebben we kabelbedrijven benaderd om te kijken wat zij kunnen betekenen. Toen in de stad glasvezel werd aangelegd, hebben we contact gehad met allerlei bedrijven. Een optie was bijvoorbeeld om een peperdure mast te installeren. Dat was – ook qua vergunningen – niet haalbaar. Verder hebben we diverse malen aan tafel gezeten bij de provincie en gemeente. En trekken we samen op met de buurtvereniging, die zich ook hard maakt voor breedband internet in de buurt.’’

Welke steun heeft u hierbij nodig van OCW, PO-Raad of gemeente?

,,Ik zou al deze partijen willen oproepen om een sterk geluid te laten horen op lokaal en landelijk niveau over het belang van breedband internet op scholen. Als iedereen overtuigd is van de noodzaak van snel internet voor het onderwijs dan kan het proces van de aanleg van breedband internet vervolgens worden versneld. Ik hoop dit voor De Appelgaard zo snel mogelijk te kunnen realiseren.’’

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten