Nieuws

'Basisscholen willen digitale geletterdheid leerlingen vergroten'

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker, ook voor leerlingen in het PO. Het gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in onze digitaliserende samenleving. Veel scholen besteden hier al aandacht aan. Toch schatten leraren de digitale geletterdheid van hun leerlingen laag in, blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid van ECP (Platform voor de InformatieSamenleving) die vandaag is uitgekomen.

Monitor Digitale Geletterdheid

De 5.296 ondervraagde leraren, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders van scholen schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen op gemiddeld een 4,9 (op een schaal van 0 tot 10). De meerderheid van alle onderzoeksgroepen vindt de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot. Van de leerkrachten vindt 63 procent dat er een (zeer) grote noodzaak is. Bij de drie andere onderzoeksgroepen is dit percentage 87 procent of hoger.

Bekijk meer resultaten uit de monitor

Curriculum.nu

Digitale Geletterdheid is één van de voorgestelde leergebieden voor het primair en voortgezet onderwijs. De afgelopen tijd hebben ontwikkelteams van curriculum.nu zoveel mogelijk feedback verzameld en hun ideeën aangescherpt. De Tweede Kamer buigt zich dit najaar over het voorstel. Hier komen kerndoelen uit voort, die naar verwachting in 2021 klaar zijn.

Volgens Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, kunnen we als sector dit moment niet afwachten. En gelukkig doen we dat ook niet: “In de monitor Digitale Geletterdheid geeft 72 procent van de leraren aan nu al aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Dat is goed nieuws. Het laat zien dat de sector zelf initiatief neemt. Met de invoering van nieuwe kerndoelen wordt digitale geletterdheid straks structureel onderdeel van het onderwijs. Daar bereiden we ons als sector nu op voor.”

Ondersteuning leraren

Om digitale geletterdheid straks goed in het onderwijs in te bedden, is het onder meer belangrijk dat de leraar de juiste ondersteuning krijgt. Om de behoeften van leraren in kaart te brengen, gaan de PO-Raad en Kennisnet dit najaar onderzoek doen naar de ICT-bekwaamheid en ontwikkelbehoefte van leraren.

Van Hoepen: “De monitor gaat een goed beeld geven van de ICT-thema’s waarop leraren zich willen ontwikkelen. Op basis daarvan kunnen we als PO-Raad actie ondernemen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het opleidingsaanbod voor huidige en aankomende leraren. Maar ook voor scholen is het een goed vertrekpunt voor de professionalisering van hun team.”

Anko van Hoepen werd vanochtend geïnterviewd door BNR nieuwsradio en reageerde op het rapport. Luister hier het fragment terug.

Monitor Digitale Geletterdheid  
De Monitor Digitale Geletterdheid in het primair onderwijs is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid in het primair onderwijs in Nederland. Op initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met Safer Internet Centre, Curriculum.nu, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Openbaar Onderwijs Groningen, SLO, Netwerk Mediawijsheid en mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds.
Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO
De monitor ICT-bekwaamheid leraren PO is een initiatief van de PO-Raad samen met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA voert de monitor uit. De monitor is onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren en wordt in oktober uitgezet. Meer informatie? Neem contact op met Ilona Goessens

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten