Nieuws

Behoefteonderzoek: Wat vind jij belangrijk bij het kiezen van een nieuw leermiddel? 

Ben je als schoolleider of leraar betrokken (geweest) bij de keuze van een nieuw leermiddel? Dan horen we graag wat jouw ervaringen en wensen zijn ten aanzien van leermiddelen. Laat het weten via het Behoeftenonderzoek leermiddelen. Met de uitkomsten wil de PO-Raad bijdragen aan een verbetering van het keuzeproces.

Het kiezen van een nieuw leermiddel is een belangrijk proces, waar scholen veel tijd in investeren. Toch zijn ze niet altijd tevreden met hun uiteindelijke keuze. Naast dat het proces rondom het kiezen van leermiddelen door scholen verbeterd kan worden, ligt een belangrijke oorzaak in het aanbod van de uitgeverijen en distributeurs. Behoeftes van scholen veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van de inzet van flexibele (digitale) leermiddelen. Het aanbod van uitgeverijen en distributeurs sluit echter niet altijd goed aan op de vraag van scholen en vernieuwen gaat langzaam. (bron: Eindrapport Verkenning proces leermiddelenkeuze, Kennisnet en SLO, 2017

De PO-Raad wil hier verandering in brengen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om zicht te krijgen op de actuele behoeftes van scholen. Jij kan ons hierbij helpen door het invullen van de vragenlijst Behoefteonderzoek Leermiddelen. 

Meedoen

Iedereen die als leraar of schoolleider betrokken is (geweest) bij de keuze van een leermiddel of zelf gebruik maakt van leermiddelen kan de vragenlijst invullen.

Invullen duurt circa 7 minuten. en kan tot uiterlijk 28 mei. 

Naar de vragenlijst voor schoolleiders

Naar de vragenlijst voor leraren 

Over het onderzoek

Het Behoefteonderzoek Leermiddelen gaat in op de vragen en wensen van scholen rondom de keuze en aanschaf van nieuwe leermiddelen. Welke inhoudelijke behoeftes hebben scholen en welke eisen stellen ze aan een nieuw leermiddel? Bijvoorbeeld op het gebied van didactiek en presentatie. En verwachten ze begeleiding van leveranciers en uitgeverijen? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het CLU, in opdracht van de PO-Raad. De vragenlijst wordt uitgezet via DUO. Met de uitkomsten wil de PO-Raad bijdragen aan een verbetering van het keuzeproces van leermiddelen. Door de vraag van scholen in kaart te brengen kunnen uitgeverijen en distributeurs hun aanbod beter afstemmen op de behoeftes van scholen. 

Casestudy naar keuzeproces op zes scholen 

Gelijktijdig met dit kwantitatieve behoefteonderzoek volgt het CLU een jaar lang zes scholen in hun keuzeproces naar een nieuw leermiddel. In dit kwalitatieve onderzoek wordt beschreven hoe het keuzeproces op scholen verloopt en wat de invloed is van drie typen interventies: procesbegeleiding, kennisontwikkeling en tools. De eerste bevindingen zijn inmiddels gedeeld. De eindresultaten van beide onderzoeken worden in samenhang gepresenteerd in de zomer van 2021.