Nieuws

Behoeftepeiling gezamenlijk inkopen van leermiddelen

SIVON inventariseert of scholen behoefte hebben aan het gezamenlijk inkopen van leermiddelen. Op basis van de uitkomsten van deze peiling bekijkt SIVON of er voldoende animo is om gezamenlijk leermiddelen in te kopen en hoe we dat kunnen doen.

Waarom gezamenlijk leermiddelen inkopen?

De meeste aanbestedingen op scholen zijn gericht op het sluiten van een raamovereenkomst met een schoolleverancier of distributeur. Hiermee vindt er nog geen feitelijk aanschaf van leermiddelen plaats. Dat gebeurt daarna, meestal jaarlijks, door scholen afzonderlijk. In een raamovereenkomst worden afspraken gemaakt over: 

  • de verwachte volumes aan leermiddelen, en een daarmee samenhangende korting;
  • de aan leermiddelen gekoppelde dienstverlening, en een daarmee samenhangende opslag.

Door het generieke en flexibele karakter van de raamovereenkomst, kan deze door een groot aantal besturen tegelijk worden afgesloten.

Aanbesteding

In een gezamenlijke aanbesteding met meerdere leveranciers, wil SIVON een raamovereenkomst afsluiten waarin afspraken worden gemaakt over kortingen, dienstverlening etc. Individuele besturen kunnen op basis van de dienstverlening die zij willen afnemen, kiezen voor een van de leveranciers uit de raamovereenkomst. 

Doelstelling van een gezamenlijke aanbesteding is om scholen te ontzorgen bij het inkoopproces. Daarnaast verwachten we dat door het bundelen van expertise en massa, scholen meer invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de markt en zo passender voorwaarden kunnen krijgen.

Doe mee

Wat zijn de wensen van jouw bestuur rondom het gezamenlijk aanbesteden? Laat het SIVON weten in de behoeftepeiling.

Meer informatie

Voor vragen kunnen schoolbesturen contact opnemen met: info@sivon.nl en 079 – 329 68 68

Hoe SIVON de sector helpt 
SIVON - Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland - is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Het doel is om samen te werken aan een stabiele ICT-infrastructuur en kwalitatieve ICT-voorzieningen voor scholen en besturen in Nederland. De leden van SIVON delen hun kennis en expertise op ICT-gebied, informatiebeveiliging, privacy en leermiddelen en leeromgeving. Daarnaast bundelen ze hun marktvragen en trekken ze gezamenlijk op naar leveranciers. Dit levert een betere prijs-kwaliteitverhouding op, en het bespaart tijd en energie. SIVON wil haar leden zoveel mogelijk ontzorgen. SIVON is in 2018 opgericht en blijft haar dienstenaanbod uitbreiden.