Nieuws

Bent u al overgestapt op de Overstapservice Onderwijs?

Draagt u bij het overstappen van leerlingen naar een andere school hun gegevens digitaal over? En gebruikt u of een van uw scholen daarbij het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD)? Dan is dit bericht voor u belangrijk. Vanaf 1 januari 2017 is DOD hiervoor namelijk niet langer beschikbaar. PO-Raad en VO-raad raden scholen en hun besturen daarom aan over te stappen op de Overstapservice Onderwijs (OSO). Bereid u nu alvast voor zodat u in het nieuwe jaar vlekkeloos met OSO van start kunt.

OSO is vanaf 2017 officieel de landelijke standaard voor digitale overdracht van het onderwijskundige rapport tussen scholen. OSO kan worden gebruikt als een leerling van basis- naar basisschool overstapt, van middelbare naar middelbare school of van basisschool naar middelbare school. Met OSO kunnen leerlinggegevens makkelijker en veilig worden overgedragen. OSO voldoet geheel aan wet- en regelgeving. De privacy van uw leerlingen is daarmee ook geborgd.
Hoe meer scholen OSO gebruiken, hoe makkelijker bovendien het overdragen van gegevens wordt. Op dit moment is bijna 90 procent van de scholen aangesloten op OSO, ongeveer de helft van de scholen maakt daadwerkelijk actief gebruik van het systeem.

Wat moet ik doen?

Om OSO te kunnen gebruiken, moet een school zich eerst bij OSO aansluiten. Twijfelt u of uw school of scholen zijn aangesloten? Check dan de website overstapserviceonderwijs.nl. U kunt inloggen op ‘Mijn OSO’ voor een persoonlijk overzicht van uw school.

Belangrijk is ook dat besturen en scholen zich intern voorbereiden op het gebruik van OSO. Ieder nieuw systeem vraagt immers een andere manier van werken. Dit geldt ook voor scholen die al wel zijn aangesloten maar OSO nog niet gebruiken.

Ondersteuning

Op overstapserviceonderwijs.nl staat informatie over het aansluiten, implementeren en gebruik van OSO én tips voor regionale afspraken.

Voor het aansluiten en voor het beantwoorden van uw vragen kunt u terecht bij Kennisnet via de servicedesk van OSO: telefoon: 0800-321 22 33 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur), e-mail: servicedesk@oso-od.nl. Kijk ook eens op de overstapserviceonderwijs.nl voor veelgestelde vragen en antwoorden.

Overigens ondersteunen ook vrijwel alle leveranciers van leerling administratiesystemen en regionale platforms - waarin diverse scholen samenwerken bij het overdragen van leerlinggegevens, de overgang van leerlingdossiers via OSO. Indien niet duidelijk is of uw pakket OSO ondersteunt, kunt u contact opnemen met uw leverancier.

DOD voor andere doeleinden

De overstap naar OSO als landelijke standaard voor de overdracht van leerlinggegevens is tot stand gekomen in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de leveranciers (VDOD). Let op, voor het overdragen van leerlinggegevens voor andere doeleinden blijft DOD voorlopig nog wél bruikbaar, tot er betere alternatieven zijn.

OSO is een publieke dienst van PO-Raad en VO-raad die door Kennisnet wordt uitgevoerd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten