Nieuws

Betere inzet van ICT? Profiteer van de resultaten uit Samen Slimmer Leren

Scholen en besturen ondersteunen bij een goede inzet van ICT. Dat was de ambitie bij de start van het programma Samen Slimmer Leren. Tijdens een online uitwisselingsbijeenkomst is het programma op 20 april 2021 afgesloten. De resultaten uit het programma zijn voor iedereen beschikbaar via de site Samen Slimmer PO. 

Innoveren met ICT, het ondersteunen van leraren en bewuste keuzes maken bij digitalisering: wat heeft twee jaar Samen Slimmer Leren opgebracht op deze thema's? Je ziet het in één oogopslag in de praatplaat. 

Een paar hoogtepunten uit het programma:

  • Scholen verspreid over het hele land werkten aan een ‘innovatievraag’ op het gebied van Onderwijs en ICT.  Ze kregen ondersteuning van de PO-Raad bij het uitwerken van hun vraagstuk. De voortgang en resultaten werden gedeeld op www.samenslimmerpo.nl. Zo kunnen andere scholen en besturen profiteren van de opbrengsten of zelf aan de slag gaan met de Toolkit Innoveren
  • Met een nieuw ontwikkeld monitorinstrument zijn in het schooljaar 2019-2020 de ICT-vaardigheden en -ambities van leraren in kaart gebracht. Tijdens de coronacrisis is het instrument, met een aangepaste vragenset, ingezet om de inrichting en ervaringen met onderwijs op afstand in kaart te brengen. 
  • Voor scholen die bewuste keuzes willen maken bij de inzet van ICT is de toolkit Waarden waarmaken bij digitalisering ontwikkeld. Onderdeel van de toolkit is de gratis online workshop Bloom, waarin teams op een verrassende manier de toekomst van het onderwijs verkennen en zo hun visie op digitalisering aanscherpen. 

‘Samen Slimmer Leren’ werd gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het programma zette in op drie pijlers: de versterking van onderwijsinnovatie, vaardige leraren & flexibele leermiddelen en technologie & ethiek. Op www.samenslimmerpo.nl vind je per pijler een artikel met tips, resultaten in inspiratie uit het programma. 

Ook nu het programma Samen Slimmer Leren is afgerond blijft digitalisering in het onderwijs een belangrijk thema binnen de PO-Raad. De laatste jaren neemt de rol van ICT in het onderwijs toe. Inmiddels is het niet meer de vraag óf ICT wordt ingezet, maar hóe. De PO-Raad ondersteunt scholen en besturen bij de inzet van ICT. Daarnaast werkt de PO-Raad op sectorniveau aan de randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs. Zoals goede privacy-afspraken en de beschikbaarheid van goede digitale leermiddelen.