Interview

Cursus Werken met leerlijnen

Steeds meer scholen kiezen ervoor om leerlijnen toe te passen binnen het onderwijs, maar zoeken nog naar manieren om dit vorm te geven. De gratis online cursus Werken met leerlijnen biedt uitkomst. We spraken hierover met Sharon Martens. Zij is zorgcoördinator bij de Rijdende School. “Zowel de leerlingen als ik hebben veel meer plezier in leren.”

Met de cursus ontwikkelen scholen een eigen visie op het werken met leerlijnen. Ook krijgen leraren praktische handvatten aangereikt om hiermee aan de slag te gaan. “De cursus zet aan tot denken. Waarom geef ik eigenlijk het onderwijs zoals ik dat geef?”, vertelt Martens. Alle aspecten van het ontwerpen, organiseren en evalueren van leerlijnen komen in de cursus aan bod. Dat kan overweldigend zijn voor scholen, merkt Martens. Zij adviseert daarom scholen om klein te beginnen. “Je hoeft echt niet bang te zijn dat alles meteen op de schop moet.”

Leerlijn schrijfvaardigheid

De Rijdende School besloot zelf eerst alleen schrijfvaardigheid aan te pakken en daarvoor een leerlijn te ontwerpen. Alle kerndoelen werden per groep op een rij gezet. De leerkrachten maakten voor de leerlingen per leerdoel een hulpkaart met een stappenplan om het doel te bereiken en daarbij nog extra tips. 

Neem het schrijven van een verjaardagskaart voor oma: een opdracht die in veel lesmethodes terugkomt. “Op het moment dat oma helemaal niet jarig is, zegt dat kinderen weinig. Als nu een leerling vertelt dat oma jarig is, pakken wij de kaart met die oefening erbij en laten het kind een kaart maken. Dan spreekt het kinderen echt aan.”

Vakken combineren

Ook is het nu makkelijker om zaakvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie te combineren met de kerndoelen van schrijfvaardigheid. “We laten de kinderen bij deze vakken bijvoorbeeld een poster of muurkrant maken - onderdeel van het schrijfonderwijs. Daardoor gaat het veel meer leven dan wanneer ze uit het niks ineens een muurkrant moeten maken.” 

De resultaten van het werken met de eigen leerlijn schrijfvaardigheid waren zo positief dat de Rijdende School nu ook voor mondelinge vaardigheid een leerlijn ontwikkelt. Al het lesmateriaal deelt de Rijdende School kosteloos met andere geïnteresseerde basisscholen.

Winst van werken met leerlijnen

Martens is blij met de flexibiliteit die het werken met leerlijnen haar biedt. Ze kan veel beter inspelen op de behoefte van elke leerling. Door meer of minder lessen te geven, en door meer of minder instructie te bieden. Ook kan ze beter aanhaken bij de belevingswereld van een kind. “Wanneer een leerling ergens belangstelling voor heeft, kan je daar direct op aansluiten, in plaats van de lesmethode op te dreunen. Zo wordt het leren ook een stuk leuker.”

Coproductie Rijdende School en KPC

De online cursus ‘Werken met leerlijnen’ is een coproductie tussen de Rijdende School en KPC. Naast de Rijdende School delen ook Het Talent, O4NT en de Montessorischool Soest hun ervaringen met leerlijnen. In de cursus vertellen zij hoe het gebruik van leerlijnen een plaats heeft gekregen binnen hun onderwijsconcept. Het is een van de tastbare resultaten van de versnellingsvraag die de Stichting Rijdende School in april 2015 indiende bij de PO-Raad.

Nieuwsgierig? Neem meteen een kijkje in het cursusmateriaal van ‘Werken met leerlijnen’.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten