Nieuws

Dat wat je traint, ontwikkelt zich

“In de wereld van de toekomst worden hele andere vaardigheden belangrijk”, zegt neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. “Zo krijgen we bijvoorbeeld steeds meer prikkels. We moeten kinderen helpen om hierin een ‘juiste’ keuze te maken en hen leren om hun aandacht te richten, vast te houden en te verdelen.”

Margriet Sitskoorn is gastspreker tijdens de vierde bijeenkomst van de eerste leergang Slimmer leren met ICT afgelopen mei. In de theaterzaal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zitten bestuurders, schoolleiders en (bovenschoolse) ICT-coördinatoren uit het hele land om kennis op te doen en hun ervaringen over de toepassing van ICT in het onderwijs te delen.

Succesfactoren voor de toekomst

Emoties reguleren, flexibel zijn en ongewenst gedrag kunnen onderdrukken, dat zijn nog enkele ‘executieve’ vaardigheden die Margriet Sitskoorn noemt als succesfactoren voor de toekomst. Ook aan de definitie van ‘succes’ geeft zij een nieuwe invulling. “Het gaat bij succes niet per se om rijkdom of macht, maar het wordt belangrijk of je je eigen doelen kunt bereiken. Doelen als geluk, gezondheid en een fijne relaties.”

Sitskoorn: “We hebben als mens de neiging om te kiezen voor een korte-termijn-bevrediging. Zo zit ons brein nu eenmaal in elkaar. Maar om gelukkig te zijn én te blijven, is het goed om weerstand te leren bieden aan alle verschillende impulsen. Want als je het heft zelf niet in handen neemt, wordt je de speelbal van een willekeurige poppenspeler.”

Growth mind set

Sitskoorn is overtuigd van een ‘growth mind set’. Ze legt uit. “Dat wat iemand veel doet, ontwikkelt zich in het brein. Met tien jaar lang 3 à 4 uur oefening per dag kun je op allerlei gebieden opklimmen tot een zeer hoog niveau. Dat is natuurlijk prachtig. Maar de andere kant is er ook: als je regelmatig veel drinkt, rookt of gamet dan ‘leert’ je brein dat ook. Een verslaving ligt dan om de hoek. Daar moet je alert op zijn. Ik vraag gamende kinderen wel eens: wat wil je later worden? Een topper in Fifa 17, of toch iets heel anders?”

ICT in de klas

Wat betekent dit allemaal voor de toepassing van ICT in de school? Margriet: “ICT biedt veel mogelijkheden; ga er daarom nú mee aan de slag in de klas. Maar doe dat wel met begeleiding. Leer kinderen bewust omgaan met ICT en oefen hun ‘executieve’ vaardigheden. En het allerbelangrijkste: sta stil bij ‘wàt’ kinderen willen ontwikkelen bij zichzelf en zet daar op in. Wat zijn hun lange-termijn-doelen? Waar streven ze naar? Bedenk: dat wat ze nú doen en dus ontwikkelen, legt de basis voor hun succes in de toekomst.”

Nieuwe editie van de leergang: schrijf u in!

Ook komend schooljaar vindt een nieuwe editie van de leergang Slimmer leren met ICT plaats. Opnieuw vier (werk)dagen, in de periode van oktober tot en met mei. Deelname is kosteloos. Een mooie kans om, samen met uw team, meer te leren over veranderkundige vraagstukken rond de inzet van ICT en te komen tot verbeterplannen voor uw dagelijkse (onderwijs)praktijk.

Enthousiaste deelnemers in de vorige leergang

Wilt u weten hoe deelnemers uit 2016-2017 de leergang hebben ervaren? Bekijk dan het filmpje ‘Veranderen met ICT: hoe doe je dat?’ eens.

Of lees de verslagen van de andere bijeenkomsten van de leergang:
- veranderkunde (oktober 2016)
- het vier-in-balans-model (december 2016)
- de eigen rol bij veranderen (februari 2017)

Meer weten over de leergang?

Bekijk de informatie over de Leergang Slimmer leren met ICT of schrijf u meteen in.