Aan de slag

De derde set praktische tutorials over afstandsonderwijs

Wekelijks maken de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED  een set tutorials over het geven van onderwijs op afstand. Dit is de derde in een reeks van zes. Met deze keer experts over: maakonderwijs, teamwerk, ondersteuning van kwetsbare kinderen, toetsing gericht leren en het bereiken van lastig te bereiken leerlingen. 

Leren door te maken - expert maakonderwijs Astrid Poot 

'Maken' is een sociaal proces: je doet het samen of tegelijk en leert van elkaar. Dat kan niet in deze crisistijd. Toch is maken juist nu belangrijk, vindt Astrid Poot.  In deze tutorial legt ze uit hoe je een goede opdracht bedenkt  voor kinderen, ongeacht de thuissituatie . 

Astrid Poot is directeur van Stichting Lekkersamenklooien en expert op het gebied van maken, kunst en techniek in relatie tot het onderwijs. Onlangs schreef Astrid samen met leraren het boek ‘Maken in de klas’ waarin ze het belang van maakonderwijs uitlegt en handvatten biedt aan leraren om dit een plek te geven.

Lees meer over maakonderwijs. 

Externe video URL

Werken in een team - schoolleider Victor van Toer 

In deze tutorial vertelt schoolleider Victor van Toer hoe hij op dit moment samenwerkt met zijn team. Hoe houd je contact met elkaar, hoe neem je besluiten en hoe zorg je dat de werkdruk niet oploopt? 

Victor van Toer werkt al bijna twintig jaar in het onderwijs van Rotterdam-Zuid  en sinds 2007 is hij schoolleider op verschillende scholen met  binnenstadsproblematiek. In 2012 startte hij bij Het Open Venster, een basisschool met zo'n 30 teamleden en 240 leerlingen. Victor en zijn team richten zich vooral op de basisvaardigheden. Ze hebben veel aandacht voor Expliciete Directe Instructie, kiezen er bewust voor om niet allerlei 'poespas' de school in te halen en werken met kwaliteitskaarten. Verder probeert Victor te zorgen voor voldoende personeel door de inzet van zij-instromers en een opbouwende werksfeer. 

Meer weten? Victor verwijst naar de theorie rond 'Collective Teacher Efficacy' van onderwijswetenschapper John Hattie. 

Externe video URL

Ondersteuning van kwetsbare kinderen – gedragsspecialist Anton Horeweg

Leerlingen in onveilige omstandigheden thuis, hebben het op dit moment extra lastig.  Gedragsspecialist Anton Horeweg vertelt over de invloed van stress op het leren en geeft vijf tips om deze kinderen te ondersteunen op afstand.

Anton Horeweg is gedragsspecialist en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van verschillende onderwijsboeken, zoals  ‘Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs’ en ‘Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs’. Anton is auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl en werkt onder meer mee aan de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag.

Lees ook de tips van Anton bij deze video en achtergrondinformatie

Externe video URL

Niet toetsen, maar leren – lector Dominique Sluijsmans 

Het doel van deze tutorial is het bieden van een kapstok waarmee je met je team kunt toewerken naar een visie op toetsing gericht op leren. Niet alleen nu van belang, maar ook straks, als de scholen weer opengaan.

Dominique Sluijsmans is onderwijskundige en werkt vooral in het hoger (beroeps)onderwijs, waar zij de afgelopen twaalf jaar leiding heeft gegeven aan twee lectoraten. Doel van haar werk is het in gang zetten van een beweging van toetsgericht denken naar doelgericht denken in het onderwijs, waarbij leerlingen alle kansen wordt geboden om  te komen tot succeservaringen. Dominique is (mede)auteur van de boeken 'Kwaliteit van toetsing onder de loep', 'Toetsrevolutie' en 'Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek'.

Dominique deelt haar praktische tips en wetenschappelijke onderbouwing graag met jou. 

Externe video URL

Hoe bereik je lastig te bereiken leerlingen? – leraren Berrie van den Bovenkamp en Irma Schouten

Onderwijs op afstand is een uitdaging, zeker als het gaat om het bereiken van kwetsbare kinderen. Berrie van den Bovenkamp en Irma Schouten geven handvatten.  

Berrie van den Bovenkamp en Irma Schouten werken op basisschool de Witte Vlinder in Arnhem. Ze werken op een ovg-school, een school met een onderwijs voorrangsgebied. Dat betekent dat zij veel met kwetsbare leerlingen te maken hebben. Voor veel van die kinderen is de school een veilige haven. Het is een uitdaging deze kinderen ook nu extra ondersteuning te bieden. 

Lees hier meer over de video van Berrie en Irma.

Externe video URL

Kijk ook eens op www.lesopafstand.nl,  waar Kennisnet en Wikiwijs hun kennis delen. 

Downloads