Praktijkvoorbeeld

De leerlingen van de Prinses Marijkeschool in Den Haag rekenen en rennen tegelijk

Al rennend voor een haai de tafel van zeven opnoemen, of zo snel mogelijk een voorwerp zoeken dat begint met de letter B. Kinderen vinden bewegend leren leuk, en de leerlingenpopulatie van de Haagse Prinses Marijkeschool (die over het algemeen nauwelijks sport of buiten speelt) kan wat extra beweging goed gebruiken.  

Bewegen heeft positieve effecten op de leerprestaties, ontwikkeling, concentratie en natuurlijk gezondheid van kinderen. Hoe kunnen we kinderen meer bewegend laten leren met behulp van ICT? En dan zonder dat het de leraar extra werkdruk oplevert? Daarover ging de innovatievraag die de Prinses Marijkeschool indiende bij de PO-Raad. Dit onderwerp bleek ook voor de andere scholen van stichting De Haagse Scholen interessant. 

Vraagstuk

De Prinses Marijkeschool is onderdeel van De Haagse Scholen, een groter schoolbestuur in de regio Den Haag. De school staat in een Haagse wijk met veel armoede. Kinderen zijn zelden lid van een sportvereniging en spelen niet of weinig buiten. Overgewicht is er een serieus probleem, net als de onderontwikkeling van de grove motoriek. De school ziet een kans in het combineren van bewegend leren met ICT.  

Daarbij denkt de Prinses Marijkeschool aan het inzetten van een Active Floor, een mobiel apparaat met educatieve beweeg- en leergames. De spellen zijn door de leraar aan te passen op niveau, groep, onderwerp of vakgebied. Door samen te spelen, versterken kinderen hun motorische, sociale en cognitieve vaardigheden. Met de Active Floor wil de school beweging en ICT structureel aan elkaar verbinden. Daarbij is het belangrijk dat de Active Floor de leerkrachten niet meer werkdruk, maar meer werkplezier oplevert. 

Resultaat

De Prinses Marijkeschool van De Haagse Scholen ging aan de slag met de innovatievraag: Hoe kunnen we kinderen meer bewegend laten leren met behulp van ICT? Het antwoord is door bewegend leren onderdeel te maken van de lessen met bijvoorbeeld de Active Floor.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag 

  • Een netwerk ‘Bewegend leren’ waarin alle scholen van De Haagse Scholen kennis delen over bewegend leren en ICT. 

  • Bewegend leren, bijvoorbeeld op de Active Floor, als onderdeel van het curriculum, zodat er geen extra taken bij komen. 

  • Een video met alle resultaten en een goed beeld van wat een Active Floor op school kan toevoegen aan bewegend leren.  

  • Meer werkplezier, want leerlingen vinden het leuk om te doen en leraren zien dat ze onbewust leren en met de stof bezig zijn. 

Externe video URL

Tips over innoveren 

Zelf aan de slag met innovatie? Dit zijn de algemene tips van De Haagse Scholen:  

  • Ga niet zomaar vernieuwen, maar kies een innovatie die past bij de visie van je school.  

  • Haak collega’s aan en deel de succesmomenten. Je hebt kartrekkers, maar je doet het samen.  

  • Kijk en denk vooruit. Zo wordt een innovatie een logische stap in het geheel en geen losstaand project. 

Tips over bewegend leren en ICT 

  • Rooster iemand vrij die bewegend leren coördineert en anderen enthousiasmeert.  

  • Integreer bewegend leren in het curriculum, zodat het geen extra werkdruk oplevert. 

  • Kies een apparaat dat gebruiksvriendelijk is. De Prinses Marijkeschool is tevreden over de Active Floor, maar er zijn meer opties. Ga kijken bij andere scholen. 

Wil je sparren over dit onderwerp? 

Neem dan contact op met De Haagse Scholen. 

Proces

Toen adjunct-directeur Véronique Vanlaeken voor de Prinses Marijkeschool een innovatievraag indiende, stelde de PO-Raad voor om die vraag breder te trekken. De Prinses Marijkeschool zou onderzoeken hoe zij hun leerlingen meer bewegend kunnen laten leren met behulp van ICT, maar ook de andere scholen die vallen onder het bestuur van De Haagse Scholen zouden moeten kunnen profiteren van de resultaten. Al snel ontstond er een groeiend netwerk ‘Bewegend leren’ en de Prinses Marijkeschool deelde haar bevindingen – wat werkt wel en wat niet – op het intranet van De Haagse Scholen.  

De school schafte een Active Floor aan. Om ervoor te zorgen dat deze ook gebruikt wordt, staat hij op een centrale plek in het zicht, en is er een coördinator aangesteld die de rest van het team en het netwerk warm maakt voor bewegend leren én de Active Floor. De coördinator denkt mee met de leraren over lesideeën en werkvormen en ontzorgt hen bij het gebruik. “Dat we een coördinator bewegend leren vrij konden roosteren, heeft het verschil gemaakt”, zegt Vanlaeken. “We hoorden dat een andere school ook een Active Floor had, maar dat het idee was ingezakt en het apparaat uit stond. Dat hebben we voorkomen door er iemand verantwoordelijk voor te maken.”  

Een van de gewenste opbrengsten van de inzet van ICT bij bewegend leren was werkdruk voorkomen. De directie vertaalde dit naar ‘werkplezier vergroten’.  

Door de coronapandemie viel de geplande studiedag waar de Prinses Marijkeschool haar collega-scholen zou bijpraten over ICT en bewegend leren in het water. Deze dag is uitgesteld. 

 

Meer weten?

Logo
Organisatie

De Haagse Scholen

Verhalen bij dit praktijkvoorbeeld