Nieuws

Devices nodig? Meld je dan nu bij SIVON

PO-Raad, VO-raad, SIVON, de ministeries van OCW, EZK en BZK, de Alliantie Digitale Samenleving en NLDigital werken samen om maatschappelijke initiatieven en donaties van bedrijven te koppelen aan de vraag naar devices in het primair en voortgezet onderwijs. SIVON inventariseert en bundelt de nog bestaande vraag in het onderwijs. Daarvoor heeft SIVON een aanmeldformulier op haar website. Aanmelden kan tot 8 april 2020 12.00 uur.

SIVON heeft ruim 6800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voorzien van laptops voor afstandsonderwijs. Nog steeds zien we dat er in het funderend onderwijs grote behoefte is aan devices. Daarom willen we zowel nieuwe als gebruikte laptops, chromebooks en tablets beschikbaar stellen voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De achterban van NLDigital is bereid te helpen bij het gebruiksklaar maken van de tweedehands devices.

SIVON inventariseert en bundelt de vraag naar devices en verdeelt deze over de schoolbesturen die een aanvraag hebben gedaan. Het aanvragen van devices in het primair en voortgezet onderwijs dient per schoolbestuur te worden gedaan. Zo blijft de inventarisatie helder en overzichtelijk.

Afgewezen aanvragen eerste tranche

In de eerste tranche zijn de aanvragen van een aantal schoolbesturen afgewezen. SIVON heeft deze schoolbesturen gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen.  Ook schoolbesturen die in de eerste ronde een aanvraag hebben ingediend na het verstrijken van de deadline zijn door SIVON actief benaderd. Een nieuwe aanvraag indienen is nodig omdat SIVON deels nieuwe informatie nodig heeft en de inkoopcoöperatie vraag en aanbod aan elkaar moet koppelen.

Speciale aandacht AZC-scholen en ISK’s

In het aanmeldformulier is speciale aandacht voor asielzoekersscholen, nieuwkomersonderwijs en internationale schakelklassen. Deze scholen worden door LOWAN-po en LOWAN-vo gevraagd een aanvraag in te dienen via hun schoolbestuur. Zij moeten onder andere invullen hoeveel van de aangevraagde devices bestemd zijn voor leerlingen die nieuwkomersonderwijs volgen.

Lid worden van SIVON
SIVON is de ICT-cooperatie van schoolbesturen in het po en vo. Om afstandsonderwijs te faciliteren heeft SIVON devices ingekocht en laten distrubueren via een subsidieregeling. Daarnaast voert SIVON samen met de PO-Raad en VO-raad gesprekken met telecomproviders over het beschikbaar stellen van internetverbindingen van leerlingen en leraren die nu geen netwerkverbinding hebben. SIVON inventariseert de vraag in het onderwijs en koppelt deze aan het beschikbare aanbod.

Gedurende de coronacrisis stelt SIVON zijn diensten gratis beschikbaar aan besturen die geen lid zijn van SIVON. PO-Raad roept haar leden op toch lid te worden van SIVON, zodat dit soort acties ook in de toekomst mogelijk worden gemaakt. Lid worden van SIVON? Dat kan hier.