Nieuws

Digitaal verzuimregister ook verplicht voor het primair onderwijs

Net als in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zal het gebruik van het digitaal verzuimregister in het primair onderwijs verplicht worden gesteld. Het register moet het relatief verzuim en het aantal thuiszitters beter in beeld gaan brengen. 

Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het meldingsregister. Dit gaat binnenkort ook gelden voor het primair onderwijs, zo meldt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt hiermee eerst proefgedraaid in een aantal gemeenten vanaf 1 januari 2017.

Nadere berichtgeving over de invoering van het meldingsregister volgt na de zomer. De PO-Raad zal u hierover informeren.