Digitale geletterdheid leerlingen

Leerlingen hebben digitale kennis en vaardigheden nodig. Niet alleen om zich in deze tijd staande te houden, maar ook voor een kansrijke toekomst. Daarom zoeken steeds meer scholen naar manieren om tot een duurzame aanpak van digitale geletterdheid te komen. Het is de verwachting dat met de curriculumherziening digitale geletterdheid een vaste plek krijgt in het landelijke curriculum. 

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker, ook voor leerlingen in het PO. De PO-Raad vindt dan ook dat digitale geletterdheid een plek moet krijgen in het nieuwe curriculum. Het liefst zoveel mogelijk geïntegreerd in andere vakken. Met een geïntegreerde aanpak voorkomen we dat het programma van scholen overladen wordt. Daarnaast is gebleken dat digitale geletterdheid zich bij uitstek leent voor verbinding met andere vakken, bijvoorbeeld door taal en digitale geletterdheid met elkaar te combineren. 

bloom

Wat is digitale geletterdheid?

Om te kunnen functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een steeds belangrijkere plaats hebben is het belangrijk dat leerlingen digitaal geletterd zijn. Oftewel: ze moeten leren om veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van digitale toepassingen. Volgens SLO en Kennisnet is digitale geletterdheid een combinatie van 4 domeinen: Ict-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational thinking, Mediawijsheid
> Lees meer in het handboek digitale geletterdheid van Kennisnet

Inspirerende voorbeelden 

Via de Innovatievragen Onderwijs en ICT zijn zeven schoolbesturen goed onderweg met de integratie van digitale geletterdheid. Scholen ontwikkelden met ondersteuning van de PO-Raad concrete tools en eindproducten die iedereen kan gebruiken. Enkele voorbeelden: 

Bekijk meer resultaten van alle innovatievragen

Meer weten?

Onze beleidsadviseur Stijn Temmen staat voor je klaar.