Nieuws

Digitale lesmethoden combineren? Eerst metadateren! Een oproep aan de uitgeverijen

Steeds meer scholen en hun leraren werken niet meer met één lesmethode voor één vak maar combineren diverse methodes. Zij variëren met leermateriaal waardoor ze hun lessen steeds beter kunnen afstemmen op individuele leerlingen.

Om eenvoudig te kunnen variëren, zijn metadata nodig. Dat zijn gedetailleerde beschrijvingen van leermiddelen waarin onder meer staat beschreven op welke leerdoelen het leermateriaal inspeelt en voor welk niveau het leermiddel geschikt is.

Ook om inzicht te krijgen in de voortang van een leerling zijn deze metadata essentieel. Het is dan ook niet verrassend, dat de vraag naar het metadateren van leermateriaal in verschillende versnellingsvragen naar voren komt.

Het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, waarin diverse partners samenwerken aan een doorbraak met ICT voor het geven van goed onderwijs, heeft een filmpje gemaakt over dit onderwerp. Het filmpje is een compilatie van de diverse onderwijsvragen waarmee leerkrachten, schoolleiders en bestuurders worstelen en waarbij zij behoefte hebben aan metadata. In deze compilatie komen scholen aan het woord die een versnellingsvraag hebben ingediend, maar ook scholen die een versnellingsvraag ondersteunen. In de film doen zij een oproep aan (met name) uitgevers om hun leermateriaal van deze metadata te voorzien.