Expertise

Digitale sprong 1: impact corona op ICT-ambities leraren

Toen de scholen in maart hun deuren moesten sluiten, schakelden leraren in rap tempo over op onderwijs op afstand. De PO-Raad en Kennisnet doen onderzoek naar hoe dit onderwijs werd ingericht en ervaren. En wat blijkt? Leraren die de afgelopen periode nog relatief weinig ICT in hebben gezet, hebben de grootste ambitie om dat in de toekomst meer te gaan doen. Hoe zit dat?

Externe video URL

Ambities van leraren bieden kansen voor digitale sprong

In de Monitor hybride onderwijs is leraren gevraagd welke ICT-toepassingen leraren tijdens de coronacrisis hebben gebruikt. Door te kijken naar de mate van ICT-inzet en hybride onderwijs kunnen er binnen elke school vijf groepen leraren worden onderscheiden, van leraren die een kleine variëteit van (digitale) toepassingen inzetten tot leraren die een grote variëteit aan toepassingen gebruiken in hun lessen.

De vijf groepen hebben elk hun eigen verwachting over de inzet van ICT in de toekomst. Het is opvallend dat de groepen leraren (A en B) die, tijdens de coronacrisis, relatief het minste ICT hebben ingezet, de grootste groei verwachten in hun toekomstige ICT-inzet.

Wil je als school werken aan de inzet van ICT en digitale vaardigheden van leraren? Dan is het belangrijk dat je oog hebt voor de verschillende groepen die er op iedere school zijn. Wanneer je inspeelt op de leraren die de mogelijkheden van ICT hebben ontdekt, biedt dit grote kansen om met elkaar de digitale sprong te maken. De schoolleider heeft hierin een belangrijke rol.

Meer weten? In het whitepaper worden de belangrijkste inzichten uit de monitor hybride onderwijs rondom dit thema gedeeld. 

Download het whitepaper 

Verschillen in de praktijk

De monitor laat zien dat er grote verschillen zijn tussen leraren in het gebruik van ICT. Maar hoe zien deze verschillen eruit in de praktijk? En op welke manier kunnen schoolbesturen en schoolleiders leraren op het gebied van ICT het beste ondersteunen? Twee leraren, een bestuurder en een manager ICT delen hun ervaringen en geleerde lessen. 
Lees het interview 

Hoe zit dit op jouw school? 

Hoe kijk jij naar de ambities van leraren op het gebied van ICT? Misschien herken je jezelf in één van de groepen die in het whitepaper worden toegelicht? Of je collega's?  Duik in de reflectievragen en spiegel jouw ervaringen met die van collega's. 
Ga naar de reflectievragen

Over de Digitale Sprong

Binnen het project de Digitale sprong onderzoekt de PO-Raad aan de hand van verschillende thema’s hoe het onderwijs er in de periode maart-juni 2020 uitzag. Wat was de impact op leraren, ouders en leerlingen? Is er inderdaad een ‘digitale sprong’ gemaakt? Of was praktijk weerbarstiger? Door data uit de Monitor hybride onderwijs te combineren met eerder onderzoek en inzichten van projectleiders van de Innovatievragen Onderwijs en ICT en een belronde met bestuurders, brengt de PO-Raad dit in kaart.

Downloads