Expertise

Digitale sprong 2: gelijke kansen bij onderwijs op afstand

Hoe proberen scholen tijdens de coronacrisis gelijke kansen te bevorderen? En wat is de rol van ouders hierbij? We zochten het uit in de tweede editie van de Digitale sprong.

Externe video URL

Toen de scholen in maart 2020  hun deuren moesten sluiten, hebben zij alles op alles gezet om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden, achterstanden te  voorkomen en leerlingen in een kwetsbare thuissituatie te ondersteunen. Dat blijkt uit de Monitor hybride onderwijs van de PO-Raad en Kennisnet. 

Beperkingen online onderwijs

Veel scholen kozen ervoor om tijdens de scholensluiting over te gaan op online onderwijs. Het faciliteren van laptops of tablets voor leerlingen was dan ook één van de eerste aandachtspunten.

Maar met de aanschaf van een laptop ben je er nog niet. In de Monitor hybride onderwijs geven leraren twee grote beperkingen aan in de thuissituatie van leerlingen: 

  1. Leerlingen kunnen vaak onvoldoende zelfstandig werken
  2. Ouders kunnen leerlingen niet altijd goed ondersteunen

Begeleiding van leerlingen én ouders

Daarom is de begeleiding van leerlingen en ouders cruciaal om gelijke kansen te creëren bij onderwijs op afstand.  Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een gestructureerd lesprogramma en ondersteuning bij het omgaan met computerprogramma’s en online onderwijs.

De meeste ouders zijn tevreden over de ondersteuning die de school hen bood,  een op de vier ouders gaf aan behoefte te hebben aan meer contact met de leraar.

In de Monitor hybride onderwijs zien we nog meer factoren die invloed hebben op hoe kinderen kunnen profiteren van online onderwijs. Wat leren we hiervan over kansengelijkheid in het onderwijs, waar digitale middelen steeds meer worden ingezet?

Download het whitepaper

Interview: ‘Leerlingen én ouders hebben de komende jaren onze steun nodig’

Welke verhalen gaan er schuil achter de data uit de monitor? We vroegen het ouders die voor de uitdaging van thuisonderwijs stonden. Waarom het belangrijk is om ook de komende tijd ouders en leerlingen te blijven ondersteunen, daar gaat voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten op in in een interview 

“Ik merkte dat je als ouders niet zo snel aan de bel trekt, want je spreekt leraren tijdens zo’n sluiting alleen als je een gerichte vraag over de lesstof hebt.”

Over de Digitale sprong

Binnen het project de Digitale sprong onderzoekt de PO-Raad aan de hand van verschillende thema’s hoe het onderwijs er in de periode maart-juni 2020 uitzag. Wat was de impact op leraren, ouders en leerlingen? Is er inderdaad een ‘digitale sprong’ gemaakt? Of was praktijk weerbarstiger? 

Door data uit de Monitor hybride onderwijs te combineren met eerder onderzoek en inzichten van projectleiders van de Innovatievragen Onderwijs en ICT en een belronde met bestuurders, brengt de PO-Raad dit in kaart. 

Deel 1 in deze serie ging over de ICT-ambities van leraren. 

Downloads