Nieuws

Format helpt schoolbesturen bij maken innovatie- en investeringsplan ICT

Om op een gestructureerde manier ICT in te zetten voor het geven van onderwijs is het belangrijk dat een schoolbestuur eerst een innovatie- en investeringsplan maakt. Daarin staat hoe het bestuur en zijn scholen ICT in hun onderwijs willen inzetten en wat dit kost.

Om u verder op weg te helpen, heeft de PO-Raad in samenwerking met Kennisnet een format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT ontwikkeld. In dit format wordt geschetst welke ICT-gerelateerde onderwerpen in zo'n plan kunnen komen te staan en welke strategische keuzes op bestuursniveau moeten worden gemaakt. Dit format kan juist nu van pas komen, nu schoolbesturen werken aan hun begroting voor het volgende jaar.

Het format is nadrukkelijk bedoeld voor besturen in de planvormende fase. Heeft u al een plan in de maak of afgerond? Stuur het naar de Virtuele kritische vriend voor feedback.

Voor andere vragen over ICT in het onderwijs kunt u ook terecht bij de Helpdesk+ van de PO-Raad en Kennisnet.

Let op: In het format wordt enkele malen gesproken over een spreadsheet. Deze wordt binnenkort via deze website beschikbaar gesteld.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten