Nieuws

Gelijke kansen voor arme gezinnen? Maak ouderbijdrage overbodig!

Ondanks de aantrekkende economie blijft het aantal arme kinderen hoog: zo’n 8 à 12 procent, schrijft de Sociaal Economische Raad vandaag. Ouders hebben soms moeite de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, waardoor hun kind niet aan alle activiteiten mee kan doen. De PO-Raad vindt dat een ouderbijdrage überhaupt niet nodig zou moeten zijn. De oplossing? Een fatsoenlijke basisbekostiging door de overheid.

De SER draagt in haar rapport de scholen op om de hoogte van hun vrijwillige ouderbijdrage te beperken, ouders duidelijk te wijzen op het feit dat deze vrijwillig is en op eventuele ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. De PO-Raad onderschrijft deze aanbevelingen en wil dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Dan mag het volgens de PO-Raad niet zo zijn dat bepaalde activiteiten niet voor iedereen zijn weggelegd.

Fundamentelere oplossing nodig

De PO-Raad sluit zich ook aan bij de conclusie van het rapport dat een fundamentelere oplossing nodig is. Wat de PO-Raad betreft is dit het verhogen van de basisbekostiging voor scholen, zodat een ouderbijdrage überhaupt niet nodig is.

De SER wijst erop dat de kosten die scholen maken zijn gestegen, onder andere door de niet meer weg te denken inzet van ICT. De bekostiging die scholen ontvangen is hiervoor echter verre van toereikend. Dat bleek onlangs weer uit een onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs.

Wettelijke taken

Zolang de ouderbijdrage voor scholen echter noodzakelijk is om bijvoorbeeld een schoolreisje of de Sinterklaasviering te kunnen financieren, hamert de PO-Raad erop dat scholen zich daarbij aan de wet moeten houden: zo hebben zij instemming van de MR nodig op de hoogte van de ouderbijdrage. Besluiten ouders de vrijwillige bijdrage niet te betalen, dan mag hun kind daar binnen het verplichte lesprogramma geen nadeel van ondervinden. Gaat het bijvoorbeeld om tablets die nodig zijn in de les, dan moeten alle leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, ongeacht of hun ouders hebben betaald. Voor een schoolreisje geldt dit niet: hier kan de deelname van een leerling worden geweigerd als ouders niet betalen.

Ook moeten scholen via de schoolgids duidelijk en transparant communiceren over de hoogte van de ouderbijdrage en dat deze vrijwillig is. De website Scholen op de kaart biedt hier eveneens ruimte voor.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten