Externe tool

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Wat werkt wel en wat werkt niet bij de professionalisering van ict-bekwaamheid van leraren? En waar begin je mee? Hierover leven veel vragen binnen scholen en schoolbesturen. De ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’ biedt leesvoer, kijk- en luister tips en handige vragenlijsten, die je kunt inzetten voor de dialoog met alle sleutelfiguren in de schoolorganisatie die betrokken zijn bij ICT-bekwaamheid.