Nieuws

Herinnering: Scholen gezocht voor onderzoek naar leren op maat met ICT

Steeds meer scholen zetten ICT in om leerlingen te laten leren. Met hulp van digitale leermiddelen kunnen leerlingen meer les op maat krijgen. Leraren krijgen sneller inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen hun lessen daar weer op aanpassen.

Er zijn legio manieren om ICT in het onderwijs in te bedden; een blauwdruk bestaat niet. Om beter inzicht te krijgen in wat goed of juist minder goed werkt, start de PO-Raad met medewerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met een onderzoek naar de succesfactoren van ‘leren op maat met ICT’. De PO-Raad zoekt schoolbesturen in het primair onderwijs die hieraan willen meewerken. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe effectief de digitale leermiddelen zijn die uw school of scholen gebruiken? Doe dan mee! Inschrijven kan nog tot vrijdag 26 februari aanstaande.

Binnen het onderzoek worden maximaal vijftien verschillende praktijksituaties onderzocht. Een praktijksituatie is niet één specifieke situatie op één school maar een situatie die zich op diverse scholen voordoet. Per praktijksituatie doen minimaal vijf scholen mee aan het onderzoek. Op die manier is het mogelijk ook op het niveau van de sector conclusies te trekken uit de resultaten.

Uw eigen vragen centraal

De scholen en hun besturen die meedoen aan het onderzoek, werken hier actief aan mee en bepalen zelf, samen met gekwalificeerde onderzoekers, wat wordt onderzocht. Meedoen geeft scholen en besturen dan ook een unieke kans om meer te weten te komen over de effectiviteit van hun digitale leermiddel of andere vragen rond leren met ICT te beantwoorden. Ook kunnen deelnemende scholen meer ervaring opdoen met het (zelf) doen van onderzoek in school en kennis en ervaring delen met vergelijkbare scholen.

Uit alle inzendingen, selecteert een werkgroep van PO-Raad en landelijk onderzoeksteam de scholen en hun besturen die meedoen aan het onderzoek.

Voorbeeldvragen

Enkele vragen van schoolbesturen die u voorgingen luiden:

1. Wij werken met niveaugroepen via Ipads. Helpt dit de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben ook daadwerkelijk verder?
2. Wij werken straks voor het derde jaar achter elkaar met Snappet. Wat zijn de langetermijneffecten van werken met Snappet en andere middelen voor leren op maat via de tablet in de groepen 4 tot en met 6? Wat is de leerwinst in onderwijsmaanden?
3. Hoe gaan leerkrachten om met de via de programmatuur die wij gebruiken verkregen informatie over de voortgang van de individuele leerlingen en gebruiken ze die in hun lessen?

Meedoen of vragen?

Ook meedoen? Of heeft u nog vragen? Klik dan hier voor meer informatie over criteria, de selectieprocedure en het onderzoek.

Uw interesse om deel te nemen aan het onderzoek, kunt laten weten door dit aanmeldformulier in te vullen. De PO-Raad neemt daarna contact met u op.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten