Nieuws

Het primair onderwijs in balans? Denk mee over ICT

Het primair onderwijs heeft een flinke ambitie als het gaat om de inzet van ICT voor het geven van onderwijs en steeds meer leraren geven les met hulp van ICT. Dit is te lezen in de Vier in balans-monitor 2015 voor het primair onderwijs die Kennisnet samenstelde in opdracht van de PO-Raad.

Van conclusies naar aanbevelingen

De Vier in balans-monitor 2015 geeft vijf conclusies over effectieve inzet van ICT in het onderwijs. De belangrijkste resultaten en deze conclusies zijn terug te vinden in een factsheet op de website van Kennisnet. Bestuurders, schoolleiders en beleidsmedewerkers zijn hiermee snel op de hoogte van de laatste stand van zaken. Kennisnet en de PO-Raad roepen iedereen in het onderwijs op om mee te denken hoe deze inzichten ook in de praktijk kunnen worden benut. Wat zou een school moeten doen? Of een bestuur? En welke zaken zouden in de sector moeten worden opgepakt? Door de PO-Raad, Kennisnet of andere partijen?

Discussieer mee

Graag gaan we het gesprek aan over de manier waarop het onderwijs met deze conclusies aan de slag kan gaan. Ga naar kn.nu/aanbevelingen en denk mee. Door met elkaar deze aanbevelingen te formuleren en aan te scherpen, hopen we op De Onderwijsdagen in november een aantal gerichte adviezen te presenteren.

Week van het Slimmer leren met ICT

31 augustus tot en met 4 september staat in het teken van leren met ICT. Hoe kan ICT onderwijs verder helpen verbeteren? In samenwerking met Kennisnet besteedt de PO-Raad deze week extra aandacht aan dit thema, onder meer via nieuwsberichten, interviews/blogs en nieuwe tools. De hele maand september focussen Kennisnet en de PO-Raad samen ook op het goed regelen van privacy. Zij hopen scholen en hun besturen zo weer een stap verder te helpen. Zo werken we samen aan een doorbraak met ICT in het onderwijs.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten