Nieuws

Hulp nodig bij de keuze van digitale leermiddelen?

Gaat uw school binnenkort nieuwe digitale lesmaterialen aanschaffen? En zijn de eisen die u aan toekomstige leverancier(s) wil stellen, nog niet helemaal helder? Denk dan eens aan de vraagkaarten die Kennisnet onlangs heeft ontwikkeld. Deze kaarten helpen om de juiste vragen te formuleren, om zo de voor- en nadelen van verschillende leveranciers in kaart te brengen. Zo kunt u gemakkelijker een keuze maken.

Digitaal lesmateriaal is niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Software van leveranciers zorgt ervoor dat materialen sneller te vinden zijn, lessen gemakkelijker aangepast kunnen worden en dat het nakijkwerk handiger verloopt. Toch kan de software ook beperkingen hebben, denk aan de gebruiksvriendelijkheid of veiligheid (privacy). Met de vraagkaarten van Kennisnet kunt u hier meer zicht op krijgen.

Inventarisatie van de belangrijkste vragen
Eric Welp, expert op het gebied van (digitale) toetsen en learning analytics bij Kennisnet, inventariseerde de belangrijkste vragen van scholen aan leveranciers van digitale leermiddelen. Daaruit bleek dat leveranciers en leerkrachten vaak een andere taal spreken. Daarom ontwikkelde hij de 'vraagkaarten'. De kaarten nemen de ‘gebruikersvraag’ als uitgangspunt en bestaan uit een vraag, een toelichting en wat extra informatie.

De meeste kaarten gaan over de gebruiksvriendelijkheid van digitaal lesmateriaal. Zoals ‘is er een mogelijkheid bestaand lesmateriaal te koppelen aan andere leermiddelen?’ en ‘kunnen studiewijzers direct linken naar digitale materialen, of zijn daar heel veel handelingen voor nodig.’ Eric Welp: “Met de vraagkaarten kunnen scholen in kaart brengen wat het nieuwe leermiddel allemaal moet kunnen. Een soort wensenlijst. Dit helpt bij het prioriteren, zodat zij de juiste vragen kunnen stellen aan de aanbieders.”

Meer weten over de selectie en aanschaf van digitale leermiddelen? Lees ook dit bericht over het vernieuwde Programma van Eisen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten