Nieuws

Hybride onderwijs: tijdelijk of toekomst? 

De sluiting van scholen vanwege het coronavirus gaf een flinke boost aan de inzet van ICT. Op basisschool Futura werken leerlingen na de klassikale instructie allemaal op hun eigen niveau op iPads. Dat geeft de leerkracht ruimte voor individuele begeleiding. 

Basisschool Futura in Heerenveen ziet grote toegevoegde waarde in ICT. ,,Het klassikale onderwijs met instructie en checkmomenten van de leerkracht is belangrijk, en onze kinderen leren netjes schrijven in een schrift. Maar daarnaast zetten we veel ICT in”, vertelt leerkracht Laura van der Lek. ,,De ene leerling heeft meer baat bij digitaal werken, de ander aan werken op papier. Ik denk dat zo’n mix echt de toekomst heeft.” Het grootste voordeel? ,,Dat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken, en gemakkelijker los van de leerkracht zelfstandig door kunnen gaan. ICT is heel bruikbaar voor het toewerken naar eigen doelen en het bieden van extra uitdaging of hulp.”

iPads en robots

De kleuters verkennen de iPad en vanaf groep 3 werkt elke leerling op z’n eigen device. De school is geabonneerd op verschillende apps, zoals bijvoorbeeld Gynzy. Die worden ingezet naast de eigen instructies. De apps worden gebruikt voor de zaakvakken maar ook voor wereldoriëntatie en thematisch werken. Een leerling die extra uitdaging nodig had, leerde via een app Spaans. Naast de iPads en digiborden heeft Futura een 3D-printer en robots, waarmee kinderen leren programmeren. Bovenbouwleerlingen gebruiken de desktops in de school om werkstukken te schrijven. 

Ondersteunend voor de leerkracht

Van der Lek ervaart de ICT als ondersteunend. ,,Als een klein groepje hulp nodig heeft,  kan je een ander groepje alvast aan het werk zetten met een app waar instructie bij zit. Komen leerlingen er niet uit, dan kunnen ze doorklikken naar extra uitleg.” Bij Futura verliep de overstap naar afstandsonderwijs vlekkeloos. ,,We hadden alles al online, dus de kinderen konden met weinig uitleg op hun eigen niveau doorwerken aan hun doelen.” Zo worden ook de komende periode verkouden leerlingen die niet naar school mogen, thuis aan het werk gehouden. 

Randvoorwaarden

Een randvoorwaarde is natuurlijk een goede internetverbinding. ,,Soms blíjven programma’s maar laden. Gelukkig hebben we sinds een paar maanden een betere verbinding. Verder is het belangrijk dat leraren waar nodig bijgeschoold worden, zodat ze weten wat werkt voor welk kind en ze dit op de juiste manier kunnen klaarzetten.” 

Lerarentekort

Is hybride onderwijs een oplossing voor het lerarentekort? Van der Lek: ,,We hebben de afgelopen tijd gezien dat we best online kunnen werken vanuit huis, al mis je dan het zo belangrijke persoonlijke contact. Je kunt vrij gemakkelijk een programma klaarzetten dat kinderen thuis kunnen doen. En op school kan een invaller kinderen prima verder laten werken op hun eigen niveau, zonder dat ze instructie nodig hebben. Maar ICT kan een leraar niet volledig vervangen.”

Zoeken naar juiste mix

Het hybride onderwijs staat. Maar het Futura-team dubt nog wel over hoeveel lesstof ze los van de methodes willen aanbieden. ,,We zoeken vaak zelf uit wat we willen gebruiken om bepaalde doelen te bereiken; we werken naast de methodes met zelfgemaakte en op internet gevonden materialen. Het bepalen van de juiste balans is een uitdaging.”

PO-Raad wil lessen uit de coronacrisis verduurzamen
De PO-Raad en haar leden willen de geleerde lessen uit de coronacrisis in kaart brengen en onderzoeken wat er nodig is om deze in onze sector te borgen. Recentelijk is hier een eerste digitale bijeenkomst voor georganiseerd waar zo’n zeventig schoolbestuurders aan hebben deelgenomen. Benieuwd naar de inhoud van dit gesprek? Lees het sfeerverslag

SIVON helpt scholen om randvoorwaarden op orde te brengen 
Tijdens de coronacrisis heeft SIVON zo’n 15.000 devices ingekocht en onder scholen gedistribueerd. Maar SIVON doet meer. Als coöperatie van, voor en door schoolbesturen bundelt zij krachten om de inzet van ICT in het onderwijs te verbeteren. Zo zet SIVON zich in om samen een vuist tegen de leermiddelenmarkt te maken. Hierbij zijn heldere afspraken, een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een gunstige prijs het uitgangspunt. Daarnaast heeft SIVON een dienstenaanbod voor scholen, zoals het inhuren van een Functionaris Gegevensbescherming of een veilige, stabiele internetverbinding. Hoewel inmiddels bijna een derde van de schoolbesturen is aangesloten hoopt de PO-Raad dat de komende tijd nog veel meer besturen zich aansluiten. Meer info over SIVON? Ga naar www.sivon.nl​​​​​​​

Monitor Hybride onderwijs
Weten hoe leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand? Zicht krijgen op wat zij in de toekomst willen behouden? Doe mee met de monitor Hybride onderwijs en ontvang een rapportage van je eigen school of bestuur. Lees meer.


 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten