Nieuws

ICT in het onderwijs: een vloek of een zegen?

Maakt ICT het geven van onderwijs makkelijker of juist niet? Om antwoord te vinden op deze vraag, houden Kennisnet, PO-raad, Schoolinfo en VO-raad een peiling onder leraren, en directeuren uit het po en vo. Doe ook mee of verspreid de peiling onder uw leraren.

Doel van de peiling is inzicht krijgen in hoeverre ICT helpt bij het geven onderwijs of juist niet, en wanneer wel of wanneer niet. Dus ook als uw school (nog) weinig doet met ICT, is deelname zeer waardevol! Het invullen van de vragenlijst kost slechts zeven minuten. De resultaten van de peiling worden daarna bekend gemaakt op deze website. De vragenlijst is in te vullen tot en met 10 juli 2016.