Nieuws

ICT-puzzel voor het onderwijs helpt besturen bij inzet van ICT

Wilt u met uw schoolbestuur in het primair onderwijs aan de slag met ICT? Of wilt u een implementatie- en investeringsplan maken voor ICT, uw visie op onderwijs en ICT formuleren of devices aanschaffen? Veel schoolbestuurders vinden dit lastig. Daarom helpt de ‘ICT-puzzel voor het onderwijs’ van de PO-Raad en Kennisnet bestuurders op weg. Dit is een model waarmee u binnen uw schoolbestuur gestructureerd het gesprek aan kunt gaan over onderwijs en ICT.

Hoe werkt het?

De ‘ICT-puzzel voor het onderwijs’ is een model voor besturen in het (primair) onderwijs, waarmee u gestructureerd het gesprek aangaat met schoolleiders en (bovenschoolse) ICT-coördinatoren over ICT in het onderwijs. Het model van de ICT-puzzel bestaat uit 24 bouwstenen die gaan over onderwijs, middelen en organisatie. Deze bouwstenen worden gedurende een gesprekssessie van ongeveer één á twee uur op tafel gelegd. Zo ontstaat er zicht op het onderwijs- en ICT-proces dat het bestuur binnen de komende vier jaar wil realiseren. Duidelijk wordt wat het vertrekpunt is, hoe de verschillende onderwerpen zich tot elkaar verhouden en waar de uitdagingen in het proces zitten. Het gesprek dat tijdens het leggen van de bouwstenen wordt gevoerd, helpt om de deelnemers verder inzicht te geven in de organisatie en in de verschillende en overeenkomstige visies en meningen als het gaat om ICT in het onderwijs.

Van zicht naar inzicht

In het programmaonderdeel ‘Van zicht naar inzicht’ leggen deelnemers de bouwstenen van de puzzel en gaan ze in gesprek over de invulling die zij hieraan binnen het bestuur geven. ,,Het gelegde onderwijs- en ICT-proces geeft deelnemers een duidelijk beeld van wat goed geregeld is en welke uitdagingen nog bestaan. Eigenlijk is het een periodieke check van het onderwijs en ICT-landschap binnen het eigen bestuur, vergelijkbaar met een APK”, aldus Mirjam Brand, senior adviseur bij Kennisnet. Reflectievragen helpen de deelnemers meer diepte in het gesprek te krijgen, scherp te krijgen welke rol ICT in het onderwijs kan spelen, en welke randvoorwaarden hiervoor in kaart moeten worden gebracht. Dit leidt van zicht (op de afzonderlijke bouwstenen) naar inzicht (in het onderwijs en ICT-landschap binnen het bestuur).

Van inzicht naar inzet

Het programmaonderdeel ‘Van inzicht naar inzet’ is bij uitstek geschikt voor besturen die aan de slag willen met hun strategisch meerjarenbeleidsplan, en die concrete input voor het implementatie- en investeringsplan willen ophalen of een stapje verder willen gaan door het concretiseren van het zojuist op tafel gelegde onderwijs- en ICT-proces. ,,Het leggen van de ICT-puzzel helpt deelnemers een gedeelde visie op onderwijs en ICT te formuleren”, aldus Janny Kappert, projectadviseur bij Kennisnet. Deze visie vormt een uitstekende basis voor het implementatie- en investeringsplan, waarvoor een format op de website van de PO-Raad is te vinden. De reflectievragen van dit programmaonderdeel geven de deelnemers handvatten om aan de hand van het ‘Vier in balans-model’ van inzicht naar daadwerkelijke inzet te komen.

De ‘ICT-puzzel voor het onderwijs’ is vanaf vandaag kosteloos te bestellen of online te downloaden op kennisnet.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten