Interview

ICT: van probleem naar oplossing

Eerst het probleem vaststellen, dan pas oplossen. Dat was de insteek van het onderzoek op basisschool De Borgstee. “We waren ons er eerst niet helemaal van bewust waar het probleem met de werkdruk eigenlijk lag. Pas toen dat helder was, hebben we gezamenlijk een oplossing geformuleerd. Daardoor heeft die oplossing echt effect”, vertelt Jetty de Jong, directeur van De Borgstee.

De Borgstee ging aan de slag met een methode gebaseerd op de principes van Design Thinking en Lean. Met deze methode identificeerde het team eerst bij welke schoolprocessen de meeste werkdruk ligt.

Een groot pijnpunt bleek de administratie. Leraren waren veel tijd kwijt aan de invoer van gegevens in systemen. Snappet was hiervoor al een grote oplossing. Maar de nieuwe werkwijze had wel een bijwerking: “Het traditionele rapport verdween”, legt De Jong uit. “Hierdoor moesten we op zoek naar een alternatief, zodat ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kinderen konden krijgen.”

In gesprek met Snappet

De oplossing bedacht het team zelf met de methode. “Onze wens is een adaptief digitaal portfolio dat de hele ontwikkeling van het kind inzichtelijk maakt voor leraren én ouders,” vertelt De Jong.

“We zijn hierover met Snappet in gesprek en we hebben ons aangesloten bij de versnellingsvraag over digitale portfolio’s die er al lag binnen Kennisnet. In de tussentijd hebben we een voorlopige oplossing gevonden door delen van Snappet inzichtelijk te maken en via MOO een digitaal portfolio open te zetten voor ouders. Het is nog niet ideaal, maar het maakt al veel verschil. Het invullen is bijna geen werk en de administratie is verminderd, dus de werkdruk is al afgenomen.”

Nut en noodzaak van ICT

Nog belangrijker vindt De Jong dat het werkplezier is toegenomen. Leraren vinden het systeem meer pedagogisch verantwoord en kindvriendelijker. Deze positiviteit stuwt het werkplezier omhoog. De Jong: “Iedereen ziet nut en noodzaak van ICT in. Er is no way back. Met deze nieuwe werkwijze wíllen we ook niet meer terug.”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten