Nieuws

Innovatief onderwijs kan tekort bètatechnici helpen oplossen

Innovatief onderwijs kan het tekort aan bètatechnici mogelijk helpen oplossen. Leerlingen krijgen een positiever beeld van bètavakken als zij daarin onderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak. Hun houding ten opzichte van een bètastudie of -loopbaan lijkt ook positiever te worden, zo blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht, meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

‘Het vernieuwende onderwijs blijkt meer effect te hebben in het basisonderwijs dan in het voortgezet onderwijs. Vroeg beginnen (al in het basisonderwijs) vergroot de kans op succes’, aldus het NRO. De vernieuwende onderwijsmethodes waren onder meer onderzoekend leren, contextrijk onderwijs (werken met relevante voorbeelden uit de praktijk), computerondersteund onderwijs en samenwerkend leren.

Meer informatie

Lees meer over het onderzoek op de website van NRO.