Nieuws

Innovatievragen gezocht!

Het vergroten en onderzoeken van ICT-vaardigheden, leren met digitale leermiddelen en volgsystemen, of het anders organiseren van onderwijs met behulp van ICT. Dit zijn uitdagingen waar veel scholen en besturen mee bezig zijn. Heb jij ook een interessante innovatievraag op het snijvlak van onderwijs en ICT? En is professionele ondersteuning welkom? Meld je dan nu aan voor het nieuwe project ‘innovatievragen’ van de PO-Raad en misschien begeleiden wij jouw school of bestuur wel van vraag naar resultaat! 

Bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs kunnen vragen ontstaan waar nog geen antwoord op is. Dit kan zijn omdat hiervoor nog geen product bestaat, de route naar de beoogde oplossing nog niet helder is of er meer onderzoek nodig is om een innovatie goed te kunnen borgen. Voor dit soort vraagstukken is het project ‘innovatievragen’ in het leven geroepen. Hiermee biedt de PO-Raad expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag. 

Waardevol voor de hele sector

De innovatievragen zijn niet alleen bedoeld voor de betrokken scholen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector mee vooruit kan. De voortgang en resultaten worden op allerlei manieren gedeeld, bijvoorbeeld via de website www.slimmerlerenmetict.nl of tijdens bijeenkomsten. 

Welke ondersteuning biedt de PO-Raad? 

Dat is afhankelijk van het vraagstuk, de behoeften van betrokkenen en het gewenste resultaat. Voor elke vraag is een budget beschikbaar. Je kunt denken aan: 

 • Expertise op het gebied van ICT in het onderwijs;
 • Advies over de aanpak van het (verander)traject;
 • Procesbegeleiding;
 • Netwerkmogelijkheden;
 • Kennisdeling via bijeenkomsten en www.slimmerlerenmetict.nl

Waar moet je vraag aan voldoen? 

Je kunt de innovatievraag van jouw school/bestuur bij de PO-Raad aanmelden als: 

 • Het vraagstuk zich beweegt op het snijvlak van onderwijs en ICT;
 • Het binnen één jaar opgelost kan worden;
 • Het resultaten oplevert die voor meerdere scholen interessant zijn;
 • Er een interne projectleider aanwezig is binnen de school of het bestuur;
 • Jullie bereid zijn om ervaringen te delen en te communiceren hierover;
 • Het schoolbestuur de aanvraag doet.

Hoe verloopt het aanmeldingstraject? 

Het aanmeldingstraject voor de innovatievragen is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Een speciaal panel van onderwijs- en innovatie experts bekijkt je aanvraag en geeft feedback. Ook als je aanvraag niet doorgaat. Zo kun je altijd verder. De bedoeling is om te starten met de uitwerking van de eerste innovatievragen zodra het nieuwe schooljaar begint. 

De routing: : 

 1. Vul het (digitale) projectcanvas in en mail dit naar j.kappert@poraad.nl;
 2. Een panel van deskundigen beoordeelt de vraag en geeft feedback;
 3. Voor de start van het nieuwe schooljaar informeren we je over de uitkomst; 
 4. Bij een positief bericht, werken jij en je collega's het projectcanvas verder uit met een procesbegeleider;
 5. Aan de slag!


Meld je nu aan!

Heeft jouw school of bestuur een interessante vraag en voldoet deze aan bovenstaande voorwaarden? Vul dan het projectcanvas in en stuur het naar projectleider Janny Kappert: j.kappert@poraad.nl. Wil je eerst een nadere toelichting of heb je vragen? Bel (06 - 23602036) of mail. Ze helpt je graag verder. 

Vervolg op de versnellingsvragen
Het project innovatievragen maakt deel uit van het tweejarige programma ‘Samen Slimmer Leren’ dat de PO-Raad begin 2019 gestart is. Het doel hiervan is de verdere ontwikkeling van ICT in het primair onderwijs stimuleren, als een vervolg op het eerdere programma ‘Slimmer leren met ICT’. De innovatievragen zijn dan ook een variant op de versnellingsvragen. Meer informatie hierover en goede praktijkvoorbeelden vind je op de website www.slimmerlerenmetict.nl

Links & downloads

Canvas Innovatievraag.pdf
PDF, 300.69 KB