Nieuws

Interesse in ICT en onderwijs? Volg deze negen besturen online

Hoe kun je ICT optimaal inzetten bij gepersonaliseerd leren? Op welke manier bevorder je de deskundigheid van leraren op het gebied van digitale geletterdheid? Leven dit soort vragen ook bij u? Volg dan deze negen scholen online. Zij zijn - ieder op een eigen manier - bezig met de toepassing van ICT in hun onderwijs en zij delen dit jaar hun ervaringen en leermomenten via de nieuwe website: www.slimmerlerenmetict.nl.

In 2018 volgt het programma Slimmer leren met ICT negen verschillende scholen en besturen online: groot en klein, al heel ver met ICT of net begonnen. Ze hebben ieder een aparte pagina op www.slimmerlerenmetict.nl, onder de rubriek ‘Praktijkvoorbeelden’. Met interessante artikelen over hun ICT-vraagstuk, hun wensen en doelstellingen voor 2018 en verhalen uit de praktijk. In woord en in beeld. Samengevat in een kleurrijke verzamelplaat die de startsituatie van eind 2017/begin 2018 weergeeft, gemaakt door tekenaar Hjalmar Haagsman.

Steeds updates

De negen praktijkvoorbeelden staan al een paar maanden online en ook de komende tijd geven de betrokken scholen en besturen regelmatig een update. Er komen nieuwe artikelen, interviews en tips bij. Neem dus regelmatig een kijkje. Door op de rode ‘volgknop’ van de pagina van de school/bestuur te drukken krijgt u updates automatisch in uw mail.

Zoals…

Een van de deelnemers is de Prinses Ireneschool uit Krimpen a/d Lek. Sinds dit schooljaar heeft ieder kind vanaf groep vier bijvoorbeeld een Chromebook en in de kleuterklassen wordt gewerkt met iPads. Directeur Netty Breedveld: ,,We zoeken altijd de balans en staan voor bewust schermgebruik. Hoe kan het de kinderen helpen? Wij denken dat de inzet van ICT een mooie manier is om ons speerpunt ‘gepersonaliseerd leren’ te ondersteunen.”

En...

Nog een voorbeeld is Onderwijsgroep Buitengewoon. Na een periode van inspiratiesessies met een lage opkomst, vond Team ICT van de Onderwijsgroep dat het anders moest. Maar hoe? Het antwoord was een ICT-conferentie voor alle medewerkers. Beleidsmedewerker ICT Pascal Marcelis: “De conferentie was een succes omdat we van te voren expliciet via een online enquête hadden geïnventariseerd waar de grootste behoeften lagen. Vraag en aanbod hebben we dus bij elkaar gebracht.” Waarom doen ze eigenlijk mee aan het monitoring project? “Via dit project komen we in aanraking met andere schoolbesturen die ook stappen zetten op het gebied van ICT. Dit is een mooie kans om hen te leren kennen en van elkaar te leren. Ook laten wij zo zien wat wij als schoolbestuur doen op dit vlak.”

De negen scholen/besturen en hun ICT-vraagstukken

School/bestuur Vraagstuk
Onderwijsgroep Buitengewoon Hoe kunnen we de deskundigheid van leraren op het gebied van ICT-geletterdheid bevorderen?
 
Trinamiek Hoe kan technologie bijdragen aan boeiend onderwijs voor leerlingen?
 
De van Oldenbarneveltschool Hoe kunnen we verder vorm en inhoud geven aan de inzet van technologie om het leren te versterken?
 
‘t Blokhuus Hoe draagt de investering van 70 iPads bij aan de onderwijskwaliteit en wat betekent dit voor de werkdruk bij leraren?
 
Prinses Ireneschool Hoe kunnen we de ICT optimaal inzetten bij het gepersonaliseerd leren (en het Wanita-onderwijs)?
 
Dynamiek Scholengroep Hoe maken we de omslag naar onderwijs meer vanuit de talenten en mogelijkheden van kinderen en welke rol speelt ICT hierin?
 
El Wahda Hoe richten we onze IT- en leeromgeving optimaal in en hoe zorgen we ervoor dat minimaal één groep voor eind 2018 werkt met devices?
 
SPO WIJ de Venen Hoe kunnen we media & ICT inzetten om meer maatwerk mogelijk te maken?
 
Katholiek Onderwijs Enschede Hoe gaan we allemaal werken in de Cloud en zorgen we voor een nog intensiever gebruik van mobiele devices?Doe er uw voordeel mee

We hoeven niet allemaal zelf opnieuw het wiel uit te vinden, dat is het idee achter deze praktijkvoorbeelden. Daarom delen deze scholen graag hun ervaringen. Volgt u ze met ons mee?

Meer over Slimmer leren met ICT

Het programma Slimmer leren met ICT zet zich in voor de toepassing van ICT in het onderwijs, om meer maatwerk te realiseren en de onderwijskwaliteit te verhogen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo ondersteunen de PO-Raad en Kennisnet scholen en hun besturen bijvoorbeeld bij het vormen van een visie op onderwijs en ICT en bieden zij hulp bij innovatieve vraagstukken in de vorm van versnellingsvragen. Daarnaast zijn er vele andere ondersteuningsmogelijkheden, zoals online handreikingen, een leergang over veranderen, maandelijkse KICK bijeenkomsten en een gespecialiseerde helpdesk.