Nieuws

Jeugdjournaal: Veel scholen verstoken van goed internet

Hoewel tablets met digitaal lesmateriaal en digiborden bijna overal worden gebruikt, heeft lang niet iedere school toegang tot goed internet. Het Jeugdjournaal maakte hiervan een reportage. Zeker achthonderd scholen hebben een accuut probleem. En zo'n vijfduizend scholen kunnen in de nabije toekomst problemen verwachten. Hun internet zal het toenemende gebruik niet aankunnen en is dus niet toekomstbestendig.

,,Het kan niet zo zijn dat een leerling op de ene school het wel heeft en die op een andere school niet. Dat is oneerlijk.'', zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, in de uitzending. ,,Kinderen moeten allemaal de kans hebben om goed onderwijs te krijgen en als internet daarvoor nodig is, moet het overal zijn.''

De regering moet zorgen voor goede wegen, goede snelwegen, goede spoorwegen, benadrukt Van Hoepen. ,,Die moet ook zorgen voor goede digitale snelwegen, want dat is internet. Zeker voor de basisscholen.''